Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bachelors Bèta

Welkom bij de Faculteit der Bètawetenschappen!

Je gaat binnenkort je bacheloropleiding aan de VU beginnen. Ontzettend leuk, maar ook wel een beetje spannend. Gelukkig hebben we alle informatie die je nodig hebt om je opleiding succesvol te starten bij elkaar gezet. Deze kun je hier vinden.

Belangrijke informatie voor je start met je studie

 • Rond je inschrijving af

  Om straks aan de VU te kunnen studeren, moet je ervoor zorgen dat je uiterlijk 31 augustus 2021 volledig ingeschreven staat voor jouw opleiding. Jouw inschrijving is definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Je kunt hierna je aanmelding afronden in jouw VUweb dashboard. In jouw dashboard kan je snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving. Houd je mailboxen (jouw VU en privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van jouw inschrijving.

  Lees hier meer over hoe je van je aanmelding een inschrijving maakt.

 • Taaltoets

  Bij binnenkomst op de VU leggen eerstejaarsstudenten verplicht een taaltoets Nederlands óf een taaltoets Engels af. Of je de Nederlandse of de Engelse taaltoets moet maken, is afhankelijk van de instructietaal van je bacheloropleiding.

  Wanneer vindt de taaltoets plaats?

  De taaltoets vindt dit jaar plaats van maandag 13 t/m vrijdag 17 september 2021. Dit kun je op rooster.vu.nl zien. Vanaf 4 september vind je gedetailleerde informatie in je persoonlijke rooster.

  Om zeker te weten dat de toets die week voor je klaarstaat, vragen we je om tussen 6 en 9 september deze check uit te voeren.

  Wie moet de toets maken?

  Alle eerstejaars bachelorstudenten moeten de taaltoets maken. Studenten die twee opleidingen met dezelfde instructietaal volgen, hoeven de bijbehorende toets maar op één van die momenten te maken. Wie zowel een Nederlandstalige opleiding als een Engelstalige opleiding volgt, maakt beide toetsen.

  Alleen als je de taaltoets Nederlands van de VU al in een eerder studiejaar hebt gemaakt, kun je voor deze toets vrijstelling krijgen. En als je de taaltoets Engels van de VU al eens gemaakt hebt, kun je vrijstelling krijgen voor deze toets. Je moet dan officieel vrijstelling aanvragen door het aanvraagformulier vrijstelling taaltoets in te vullen op de VU site.

  Hoe ziet de toets eruit?

  De taaltoets is een digitale toets met 200 vragen over de volgende onderwerpen: grammatica, spelling en interpunctie, structureren, woordkeus/woordenschat en formuleren. Bij de taaltoets Engels komen ook nog aan bod: leesbegrip, uitspraak en classroom English.

  De meeste studenten besteden 1,5-2 uur aan de taaltoets. Het is niet nodig om je voor te bereiden; er wordt alleen getoetst op taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

  Score

  De scores worden ingedeeld in drie categorieën. Je scoort Hoog, Gemiddeld of Laag. Als jouw score Laag is (68% en lager), moet je de bijspijkercursus Nederlands of Engels volgen. Pas na het voltooien van de bijspijkercursus krijg je je studiepunten voor het eerstejaarsvak waar de toets deel van uitmaakt. Deelname aan de bijspijkercursus is dus niet vrijblijvend.

  Wat moet ik meenemen?

  Het is belangrijk om je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord te kennen. Je kunt bij de taaltoets alleen inloggen met deze gegevens. Tip: verander je wachtwoord via deze link in iets dat je makkelijk kunt onthouden.

  Houd verder je identiteitsbewijs en je studentenkaart bij de hand als je de toets gaat maken,

  Heb je dyslexie, een functiebeperking of (een) chronische ziekte? 

  Dan kun je zo nodig een aangepaste werkplek krijgen.

  • De taaltoets kent geen tijdslimiet, dus extra tijd aanvragen is niet nodig.
  • Als je tijdens de taaltoets een aangepaste werkplek nodig hebt, stuur dan een mailtje aan taalloket@taalcentrum-vu.nl.

  Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking kun je kijken op www.vu.nl/functiebeperking.

  Contact

  Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus: www.taalloket.nl of mail taalloket@taalcentrum-vu.nl.

 • Intekenen vakken en tentamens

  Als eerstejaars bachelorstudent moet je zelf intekenen* voor alle verplichte vakken, keuzevakken, werkgroepen** en hoorcolleges. Wanneer je intekent voor een vak, staat ook het vinkje aan voor deelname aan het tentamen. Je wordt dus automatisch voor het tentamen ingetekend. Wanneer je een onvoldoende (of NVD) hebt behaald voor het tentamen, word je automatisch ingetekend voor het hertentamen. Wanneer je niet hebt deelgenomen aan het tentamen (No Show) of een voldoende hebt behaald, moet je zelf intekenen voor het hertentamen indien je hieraan wilt deelnemen.

  Hoe en wanneer?

  Intekenen doe je op VU.nl door in jouw dashboard naar de intekenmodule te gaan. Nadat je in de intekenmodule je opleiding en academisch jaar hebt geselecteerd, kun je per periode intekenen voor vakken binnen jouw opleidingsprogramma. We adviseren je ten zeerste het rooster te raadplegen bij het maken van je keuzes voor bijvoorbeeld werkgroepen en practica, omdat je in de intekenmodule niet altijd alle volledige informatie kunt inzien. Het onderwijs van de vakken waarvoor je je hebt ingetekend, komt terecht in je persoonlijke rooster.

  Intekenen voor onderwijs en hertentamens kan uitsluitend tijdens de intekentermijnen. Je kunt je vanaf 26 juli intekenen voor vakken in periode 1 van collegejaar 2021-2022. Voor semester 1 teken je je in per periode. Vanwege Corona heeft elke periode afwijkende intekendata. Voor periode 1 geldt dat je kunt intekenen tot en met de eerste week van deze onderwijsperiode. De deadline voor het intekenen van vakken is in alle gevallen tot en met 23:59 uur op de laatste intekendag. Zie VU.nl voor de intekentermijnen 2021-2022.

  Voor welke vakken intekenen?

  Om te weten waar je je voor kunt en/of moet intekenen, dien je de studiegids te raadplegen. Kijk bij jouw opleiding om de studiegids en het jaarschema te raadplegen. Per vak vind je uitgebreide vakinformatie. Kijk bij de vakinformatie of er afwijkende intekenprocedures zijn dan wel voorkennisvereisten om mee te mogen doen. Check dus altijd de vakinformatie. Meer informatie over intekenen lees je op VUweb.

  OER’en en R&R

  In de studiegids vind je de Regels & Richtlijnen en de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van alle bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Bètawetenschappen. Hierin staan al jouw rechten als student van de opleiding. Er staat bijvoorbeeld in wat de nakijktermijn is of wat de toetsvorm mag of moet zijn. Je vindt de OER en R&R die horen bij jouw opleiding onder de derde tab info in de Studiegids, of download de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2020-2021.  

  Let op: half juli wordt de OER en R&R vastgesteld voor aankomend collegejaar. Ook de studiegids is vanaf dan definitief. 

  *Let op: als je vanwege een beperking zoals dyslexie extra tijd bij tentamens toegekend hebt gekregen, dan wordt deze voorziening bij het intekenen van vakken standaard aangevinkt bij het tentamen. Dit is wel pas mogelijk nadat je aanvraag voor de voorziening ‘extra tijd’ via de studieadviseur is goedgekeurd en daarna is toegekend in het systeem.

  Als je bij je aanmelding nog niet hebt aangegeven dat je een functiebeperking hebt en een bepaalde voorziening nodig hebt, neem dan contact op met je studieadviseur, bij wie je ook terecht kan voor begeleiding tijdens je studie en andere voorzieningen als financiële tegemoetkoming bij ziekte (profileringsfonds). Persoonlijke omstandigheden moet je ieder jaar opnieuw melden bij  je studieadviseur.

  ** Let op: Studenten van de bacheloropleidingen Gezondheid & Leven, Gezondheidswetenschappen en Biomedical Sciences hoeven niet in te tekenen voor vaste werkgroepen/tutorgroepen. Studenten moeten zich wél intekenen voor vakken en hoorcolleges. 

 • Boekenlijst

  De boeken voor je studie worden verkocht door de VU Boekhandel in samenwerking met de studieverenigingen: Mens, Storm, Subliem, VCSVU, SABA, Anguilla, Geovusie, Gyrinus Natans en Salus.

  Boekenlijst

 • Studentbegeleiding: aanspreekpunt voor tijdens je studie

  Begeleiding van de studieadviseur

  Je kunt bij de studieadviseur terecht voor studiebegeleiding en -advies. Heb je vragen over jow studie en hoe je het studeren aanpakt of heb je problemen die invloed hebben op het verloop van jouw studie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van jouw opleiding. Kijk op VUweb voor het maken van een afspraak. Studeer je met een functiebeperking, dyslexie of een chronische ziekte en heb je een voorziening nodig, dan kun je via VUweb voorzieningen aanvragen. Neem hierover ook nog contact op met jouw studieadviseur, zodat jouw aanvraag tijdig kan worden afgehandeld. Als je de aanvraag voor een voorziening tijdens jouw inschrijving al hebt gedaan, dan ontvang je hierover bericht. Let goed op jouw VU-mail.

  Persoonlijke omstandigheden tijdig melden

  Als jouw studie door persoonlijke omstandigheden wordt belemmerd, is het aan te raden om dit zo snel mogelijk te melden bij de studieadviseur. Maak daarvoor in VUweb een afspraak. Zeker wanneer je een negatief bindend studieadvies (BSA) verwacht of al studievertraging hebt opgelopen, is het belangrijk om contact op te nemen met de studieadviseurs. Meer informatie over studievertraging vind je op VUweb.

  Heb je een andere hulpvraag?

  Naast de studieadviseurs zijn er op de VU ook andere soorten van studiebegeleiding. Zo ondersteunt, adviseert en informeert de studentendecaan over zaken zoals financiën, DUO-regelingen en huisvesting. Ook is er een studentenombudsman op de VU en kun je terecht bij een studentenpsycholoog. Voor inhoudelijke vragen over jouw studie neem je contact op met jouw mentor, tutor, docent of opleidingscommissie.      

  Studievaardigheden ontwikkelen?

  Heb je vragen over hoe je je het beste kan voorbereiden op tentamens? Of ben je niet tevreden over jouw resultaten? Over deze onderwerpen kan je een gesprek inplannen met één van de studieadviseurs. Daarnaast biedt de VU verschillende trainingen aan op het gebied van studievaardigheden. Leerdoelen van een vak check je via de Studiegids

  Financiële regeling bij studievertraging

  Onder bepaalde voorwaarden kun je financiële ondersteuning ontvangen als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat je jouw persoonlijke omstandigheden binnen drie maanden meldt bij een studieadviseur en dat je een studieplan opstelt dat je samen bespreekt. Meer informatie lees je hier.

 • Facultaire introductie

  Bij de Faculteit der Bètawetenschappen vindt de facultaire introductie online plaats op 31 augustus van 13 tot ong. 14.30 uur. Het is een middag vol praktische informatie over jouw studie. Je leert je opleidingscoördinator en studieadviseur kennen, je leert de digitale omgeving van de VU te gebruiken en je leert je weg kennen op de campus. Kortom: informatie die je niet wilt missen! 

  Als bachelorstudent ben je automatisch aangemeld als je een ticket hebt voor het vijf- of tweedaagse programma van de VU Introductiedagen. Als je geen ticket hebt, raden wij je alsnog aan het facultaire deel bij te wonen. Deelname is kosteloos.

  Meer informatie en Zoom codes

 • Informatie voor joint degrees en samenwerkende opleidingen (UvA-VU)

  Hier vind je informatie voor VU-studenten die zich gaan inschrijven of zich hebben (her)ingeschreven voor de joint degrees en samenwerkende opleidingen