Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontdek de veranderende rol van religies vanaf de oudheid tot nu

Bestudeer religie vanuit een interdisciplinaire benadering

Geschiedenis: Religion and Society richt zich op de rol van religie in Europa en daarbuiten, waaronder het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten. Je verkrijgt diepgaand inzicht in de relatie tussen religie, de maatschappij en de politiek, vanaf de oudheid tot aan de ‘War on Terror’. Je bestudeert dominante en minderheidsreligies, van het jodendom en het christendom tot de islam en Oosterse religies. Daarnaast bestudeer je de geschiedenis van de reformaties en het protestantisme in Europa en in Nederland en maak je kennis met belangrijke verzamelingen, waaronder een aantal collecties binnen de VU Amsterdam. Je bespreekt onderwerpen die ook op dit moment maatschappelijk relevant zijn, zoals conflicten tussen religie en het secularisme, de verwevenheid van politiek en religie, en de toekomst van het religieuze erfgoed.

Leer van onze deskundigen

De vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een sterke traditie in het onderwijzen en analyseren van de rol van religie in de loop van de geschiedenis. De opleiding wordt gegeven door medewerkers van de leerstoelen Religieuze Geschiedenis (prof. Fred van Lieburg) en Geschiedenis van de Antieke Wereld (prof. Bas ter Haar Romeny). Je leert alles over de nieuwste methoden en onderzoeken van onze deskundigen in het veld.

Daarnaast word je in de gelegenheid gesteld je kennis, netwerk en vaardigheden te vergroten door deel te nemen aan de activiteiten van de onderzoeksinstituten van de VU, zoals HDC Amsterdam Centre for Religious History.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Studieprogramma

Een combinatie van kernvakken en specialisaties

De masteropleiding Geschiedenis aan de VU Amsterdam is uniek door de combinatie van een breed algemeen curriculum en de specialisaties. Iedere student volgt een inleidend vak, neemt deel aan twee onderzoeksprojecten en volgt de vakken History and Theory en Key works in Contemporary Historical Thought. De onderwerpen die in de brede masteropleiding aan bod komen vormen de basis waarop je je kunt specialiseren. Het inleidende vak en het vak History and Theory, die in dezelfde periode worden gegeven, zorgen voor een algemene basis waarop we kunnen verder bouwen, ongeacht je achtergrond. Key works in Contemporary Historical Thought draagt bij aan het verder ontwikkelen van je specialisatie. Tijdens de onderzoeksvakken duik je diep in een specifiek historisch probleem en ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden. Ook kun je voor een stage kiezen.

Je maakt kennis met nieuwe methoden van e-Humanities en komt regelmatig in aanraking met de dagelijkse activiteiten van geschiedkundigen. Daarnaast volg je een aantal gespecialiseerde vakken, bijvoorbeeld From Constantine to Mohammed: Religion and Society in Late Antiquity (6 EC). Vervolgens kies je een van de vele specialisatiewerkgroepen die worden aangeboden (6 EC). Werkgroepsonderwijs biedt studenten een geweldige mogelijkheid om historische onderwerpen in een kleinschalige, open en persoonlijke omgeving te bespreken. De begeleider is een deskundige die tevens feedback geeft op korte opdrachten die door de studenten worden gemaakt. Gespecialiseerd werkgroeponderwijs dat wordt aangeboden als onderdeel van de opleiding Religion and Society gaat in op onderwerpen zoals de geschiedenis van het antisemitisme, Nederlands neo-Calvinisme en religie en diversiteit.

Daarnaast heb je de mogelijkheid te kiezen voor een stage, een extra werkgroep naar keuze of een keuzevak (6 EC).

Ten slotte rond je je specialisatie af met een masterscriptie over een onderwerp dat je zelf kiest binnen het vakgebied van de geschiedenis van religie en maatschappij. 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken. Je vindt alle vakken ook in onze studiegids.

Vakken

 • Internship Master History
 • Master Thesis Colloquium History
 • Master Thesis History
 • Tutorial Master History
 • From Source to Public: The Historian's Flowchart
 • Key Works in Contemporary Historical Thought
 • Religion and Society: Another Enlightenment: Religion, Renewal and Modernity 1500-2000
 • History and Theory
 • Slavery, Abolition and Compensation in the Dutch Colonies in the West and in the East
 • Knowing by Sensing
 • Specialisation Tutorial Master History

Je vindt alle vakken ook in onze studiegids

Huig de Koning

Huig de Koning

Ik heb deze opleiding gekozen omdat het zo’n brede opleiding is. Je doet algemene vaardigheden op die je nodig hebt tijdens je carrière als geschiedkundige. Daarnaast volg je vakken waarmee je jezelf verder kunt verdiepen in je voorkeursonderwerpen. Wat ik heel prettig vond was de persoonlijke begeleiding. Je krijgt bijvoorbeeld een docent als mentor toegewezen, die je op de juiste manier begeleidt om een professionele geschiedkundige te worden.

Bepaal zelf je toekomst! Schrijf je in voor de master Geschiedenis: Religion and Society

Bepaal zelf je toekomst! Schrijf je in voor de master Geschiedenis: Religion and Society

Als je de masteropleiding Geschiedenis: Religion and Society hebt afgerond kun je op zoek gaan naar je eerste baan. Onze alumni werken in zeer uiteenlopende sectoren, van het bedrijfsleven tot ngo’s en mediabedrijven. Je kunt ook kiezen nog een aantal aanvullende vakken te volgen om docent te worden, of om verder te gaan met een onderzoeksmaster.

Explore your future prospects
 St Pauls cathedral weerspiegeld in het glas van het New Change winkelcentrum

Wil je meer weten?

Voor vragen over het studieprogramma:

Contact de coördinator dr. Erika Kuijpers via h.m.e.p.kuijpers@vu.nl