Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU kiest voor andere formulering van ceremoniële teksten

16 maart 2023
De ceremoniële teksten bij academische plechtigheden aan de VU hebben vanaf 1 januari 2023 een ander karakter. Het College van Decanen heeft afgelopen december de definitieve tekst bekendgemaakt.

De ceremoniële teksten bij academische plechtigheden gaven lange tijd uitdrukking aan een gedeelde christelijke identiteit van de universiteitsgemeenschap. Die traditie sluit volgens het College van Decanen vandaag de dag niet meer aan bij de bijzonder diverse VU-gemeenschap.

In 2016 pasten de VUvereniging en de Vrije Universiteit hun grondslag aan om recht te doen aan een meer pluriforme samenleving, ook op de VU-campus. De strekking werd inclusiever, en tegelijkertijd werd de benoeming van de christelijke oorsprong van de VU niet vergeten.

Het besluit van het College van Decanen om de teksten bij ceremoniële bijeenkomsten en promoties te veranderen vond in het najaar van 2022 plaats. Het Bestuur en de Ledenraad van de VUvereniging namen hier in november 2022 kennis van. De toen gepresenteerde tekst voorzag, in tegenstelling tot de grondslag, niet in een verwijzing naar de roots van de VU. In een constructief overleg heeft de vereniging daarop gepleit voor het blijven benoemen van de oorspronkelijke achtergrond van de universiteit in haar ceremoniële teksten. Hier kon het College van Decanen zich in vinden.

Vice-voorzitter Antoinette Ingwersen: "We voelden ons in september overvallen door de toen geformuleerde teksten. Natuurlijk begrijpen we de behoefte om aansluiting te vinden bij de hedendaagse tijdgeest, maar we vinden een verwijzing naar de oorsprong van de universiteit uitermate belangrijk."

De tekst bij aanvang luidt nu als volgt:
Ik open deze openbare zitting van het College van Decanen / van de promotiecommissie van de Faculteit X. Vanaf de christelijke oorsprong van de Vrije Universiteit tot de veelkleurige academische gemeenschap die we vandaag zijn, is onze wetenschapsbeoefening verweven met verwondering en levensbeschouwelijke waarden.”

Bij de sluiting wordt deze formulering gebruikt:
Ik sluit deze openbare zitting. Moge ons zoeken naar waarheid en wijsheid dienstbaar zijn aan de bloei van mens en wereld.”

Voorzitter Peter Bommel: “Het proces over deze formuleringen is wat ons betreft niet helemaal in de goede volgorde verlopen. We willen als vereniging de VU graag stimuleren in het waardengedreven en identitaire debat, en hierin ook faciliteren. Dat is in tweede instantie gebeurd. We kijken nu vooruit en willen op een positieve manier onze relatie met de VU en het AUMC inhoud blijven geven.”