Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uitreiking FGW Scriptieprijzen

23 februari 2023
Op dinsdag 7 februari vond de jaarlijkse uitreiking van de FGW scriptieprijzen plaats. De opleidingscommissies hebben een voorselectie gemaakt van de scripties die in aanmerking kwamen voor de prijzen. Vijf bachelor genomineerden en drie master genomineerden maakte kans op de bachelor en masterscriptieprijs van 2022. Voor het eerst werd ook een DURF-prijs uitgereikt aan een student die over de grenzen van de eigen discipline heen kan kijken en/of een interessante relatie kan leggen tussen theorie en praktijk. De jury bestond uit Jelle de Boer, Hans Piena en Laura Rupp.

De enorme diversiteit heeft de jury ervan overtuigd dat de studenten, ondanks alle voorschriften en protocollen, opnieuw met een breed scala aan zeer originele onderwerpen en benaderingswijzen zijn gekomen. Alle acht scripties zijn op zichzelf uitstekende prestaties, waarvoor vele uren werk, toewijding en intelligentie nodig zijn geweest. Stuk voor stuk hebben ze kwaliteiten die alle andere overtreffen. Drie scripties vielen daarbij het meest op. Onderstaande studenten mogen zich de winnaars van 2022 noemen:

Winnaar DURF-prijs

De eerste DURF-prijs is gewonnen door Rosa Kalkowsky met haar thesis Trauma Creates Trauma: Transgenerational Trauma in Victor and the Creature in Mary Shelley’s Frankenstein voor de bachelor Literature and Society (English track). Zij heeft hiermee een geldprijs van 250 euro gewonnen. 

Volgens de jury is de opzet briljant en de inhoud avontuurlijk en vernieuwend. Met behulp van psychoanalytische theorieën overschrijdt zij de grenzen van haar eigen specialisme en ontdekt zij nieuwe betekenislagen in een twee eeuwen oude klassieker. De DURF-prijs kwam voor Kalkowsky onverwacht. Zij is dankbaar voor de waardering vanuit de faculteit voor verschillende soorten onderzoek. Kalkowsky vindt het inspirerend om te zien dat haar interpretatie van Frankenstein, die haar zo gegrepen heeft, ook bij anderen leeft. Kalkowsky volgt momenteel de master Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij hoopt hiermee verder te kunnen met interdisciplinair onderzoek en de toepassing hiervan op de praktijk bij het redigeren van fictie en non-fictie.

Winnaar beste bachelorscriptie

De prijs voor de beste bachelorscriptie werd uitgereikt aan Camilla Mattaliano Belforti met haar thesis Resisting the Victim-Agent Narrative: The Static Subject of Migrant Sex Workers in De Wallen, Amsterdam voor de bachelor PPE (Philosophy and Economics track). Haar werk omvat een kritische bespreking van drie feministische theorieën over sekswerkers, die zij confronteert met de opvattingen, gedachten en het dagelijks leven van sekswerkers zelf. Ze onderzoekt manieren om de tweedeling tussen lokale sekswerkers en allochtone sekswerkers te overbruggen: zij die beschermd zijn en voor zichzelf kunnen opkomen en zij die zich in stilte moeten verbergen. De jury prees het feit dat Mattaliano Belforti haar bevindingen op zo'n manier presenteert dat beleidsmakers bereid zijn haar standpunten in hun toekomstige werk te verwerken.

Mattaliano Belforti is vereerd met deze vorm van erkenning, die haar de noodzaak en het belang van kritische feministische wetenschap verder hebben doen inzien. Zij is begonnen aan de master Gender, Policy and Inequalities aan de London School of Economics and Political Science. 

Winnaar beste masterscriptie

De prijs voor de beste masterscriptie werd uitgereikt aan Shanti Bolt met haar thesis The ethical impermissibility of mandatory COVID-19 vaccination in the Dutch context, die zij schreef voor de master Philosophy (Bioethics and Health track). Haar scriptie neemt drie argumentatiestrategieën ter onderbouwing van verschillende vormen van vaccinatieverplichting uit de literatuur onder de loep, en identificeert ethisch problematische lacunes in deze strategieën. Volgens Bolt was het een enorme uitdaging om een gebalanceerde analyse te schrijven over een gepolariseerd, gevoelig onderwerp, dat op moment van schrijven het dagelijks leven van iedereen beheerst. De actualiteit van het onderwerp, uitgebreide bibliografie en de kwaliteit van haar argumentatie heeft indruk gemaakt op de jury. Ze prezen de analyses als veelzijdig, diepgaand en verrassend. Bolt wil haar scriptiebegeleider, Justin Bernstein, bedanken “met wiens rijke feedback ik mijn scriptie naar een hoger niveau heb kunnen tillen.”

De bachelor- en master winnaar hebben een sculptuur (award) van glaskunstenaar Jan van Koningsveld en een geldprijs van 500 euro gewonnen.