Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Spanning tussen overheid en burger centraal tijdens alumnibijeenkomst rechten

3 april 2023
Op zaterdag 18 maart 2023 organiseerde de juridische faculteit, in samenwerking met Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving, een bijeenkomst voor haar alumni rondom een zeer actueel thema: de gespannen relatie tussen overheid en burger en de specifieke rol van de jurist hierbinnen.

In het auditorium van het VU-hoofdgebouw werden ruim 100 gasten hartelijk welkom geheten door journalist en schrijver Mark Schalekamp. Hierna opende prof. mr. Ben Vermeulen, lid van de Raad van State, het inhoudelijke programma met een doorwrochte analyse van de huidige situatie in Nederland aan de hand van bekende dossiers als de toeslagenaffaire en de stikstofcrisis.

Mike Boddé verzorgde de lichte toets in het programma via een muzikaal intermezzo waarin hij op virtuoze wijze Beethoven wist te verbinden met muziek van George Gershwin.

Ervaringen van alumni
Aansluitend deelden vier VU-alumni interessante inzichten over de relatie tussen overheid en burger, gebaseerd op ervaringen vanuit hun dagelijkse werkveld: Ulysse Ellian en Don Ceder, beiden Tweede Kamerlid, Joske Kaljee, Familierechtadvocaat en Naoual Yahyaouy, Juridisch hoor- en beslismedewerker bij de IND. Een boeiende uitwisseling waarin Ellian een oproep deed om studenten uit te dagen meer na te denken over de rol van de jurist in de samenleving.

Rondetafelgesprek
Na de pauze was het tijd voor een rondetafelgesprek tussen VU-docenten Lisanne Groen, Willemijn Roozendaal, Klaas Rozemond en wederom Ben Vermeulen. Een levendige discussie met inbreng vanuit het publiek over de waarden van de jurist in ‘speaking truth to power’, het vertrouwen in wet- en regelgeving, de dagelijkse uitvoering hiervan en de positie van de burger.

De jurist binnen het maatschappelijk werkveld
Mike Boddé betrad daarna opnieuw het podium voor zijn geheel eigen interpretatie van Bach, waarbij hij de vraag centraal stelde: ‘Moet een pianist de noten precies spelen zoals ze staan geschreven of mag je daar een eigen invulling aan geven?’ Een vraag die prof. mr. Wouter Veraart vertaalde naar uitspraken over de opstelling van de jurist binnen het maatschappelijk werkveld, waarmee hij zo op aansprekende en heldere wijze de grote lijnen van deze middag in kaart bracht.

Het slotwoord, inclusief uitnodiging het komende DéjàVU festival te bezoeken, werd uitgesproken door decaan Hemme Battjes. Hierna verliet het geïnspireerde gezelschap het auditorium om deze bijzonder geslaagde bijeenkomst met een glas in de hand af te sluiten in de borrelruimte. Waar een van de enthousiaste bezoekers opmerkte: “Ik heb op deze middag maar weer eens gemerkt dat ik een bijzondere band heb met de VU in het algemeen en de rechtenfaculteit in het bijzonder.”

Foto: Daniëlle Roeleveld