Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Single sign-on bij Openresearch amsterdam

6 februari 2023
Dankzij de implementatie van single sign-on (SSO) software heb je als medewerker van de VU direct toegang tot het kennis- en onderzoeksnetwerk van Openresearch.amsterdam met je inloggegevens van de VU. Deze ontwikkeling is het resultaat van een samenwerking tussen de VU en gemeente Amsterdam.

Openresearch.amsterdam is een digitaal platform voor onderzoek, kennis en innovatie over en voor Amsterdam en omstreken. Onderzoekers vanuit universiteiten, hogescholen, de gemeente en andere kennisorganisaties publiceren hierop hun artikelen die relevant zijn voor de stad. Het platform verbindt deze onderzoeken in een netwerk en maakt daarmee relaties zichtbaar. Zo stimuleert het interdisciplinaire kennisuitwisseling en samenwerking, die essentieel zijn voor het oplossen van grootstedelijke vraagstukken en draagt het bij aan het valideren en valoriseren van onze gemeenschappelijke kennis.

Kennis delen, samenwerken en verbinden
Openresearch biedt een breed scala aan onderzoek over diverse thema’s voor de stad. Dit aanbod wordt dagelijks gegenereerd door ‘redacteuren’ die namens hun instelling, projectgroep of organisatie hun werk delen. Redacteuren zijn werkzaam bij verschillende directies van de gemeente, faculteiten en onderzoeksinstituten of andere kennisintensieve organisaties, zoals Waternet, de Vervoerregio of Provincie Noord-Holland.

Op Openresearch kun je eenvoudig publicaties vinden die voor jou relevant zijn en uitvinden wie er nog meer met hetzelfde thema bezig zijn in de stad. Door de structuur van het platform krijg je daarin steeds een nieuw perspectief. Openresearch maakt het mogelijk andere onderzoekers te vinden en biedt je de gelegenheid om je eigen onderzoek te publiceren, zodat andere onderzoekers je kunnen vinden en je werk kunnen gebruiken.

Ook biedt platform de mogelijkheid om in projectruimtes samen te werken met personen die bij verschillende organisaties werken. Zo kunnen externen, zoals bedrijven of onderzoekers uit andere steden, aan een projectgroep deelnemen. Deze projectruimte is dan enkel voor de leden zichtbaar. De centrale redactie en beheerder van het platform, het Chief Science Office van de gemeente Amsterdam, komt graag met je in contact om daar meer over te vertellen. Mail hiervoor naar openresearch@amsterdam.nl

Durf te delen!
Wil je ook aansluiten bij het kennisnetwerk van inmiddels 200 redacteuren? Of samenwerken op het platform en je kennis delen voor de stad? Dan kun je een redacteurentraining volgen! Meld je aan via amsterdam.nl.