Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Burgers, kunstenaars, wetenschappers & beleidsmakers werken aan luchtkwaliteit

4 april 2023
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Waag Futurelab organiseren een hands-on workshop die burgers, kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers samenbrengt over het zelfstandig meten van luchtkwaliteit door middel van sensoren.

Deze sensoren zijn technologische media die lokaal gegevens zoals informatie over luchtkwaliteit kunnen verzamelen en door burgers zelf worden gebruikt. Inzicht in hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden om beleid vorm te geven en hoe we er als samenleving verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, kan een sterkere verbinding met onze omgeving creëren en ons in een betere positie brengen in het gesprek met overheden en bedrijven. Op 21 en 22 april worden kleinschalige lokale oplossingen verkent die misschien wel wereldwijd impact kunnen hebben. Kijk voor meer informatie op Making Sense of Sensor Environments.

VU-onderzoekers Marek Jancovic en Sebastian Scholz (Media Studies en medeorganisatoren): “De gegevens over luchtkwaliteit uit de sensoren hebben een onmiddellijke impact op ons dagelijks leven. Dit is een unieke kans om mensen met verschillende achtergronden en professionele disciplines te ontmoeten en meer te leren over de wereld van sensoren en hoe ze ons dagelijks leven beïnvloeden om in dialoog met elkaar het begrip over sensoren en de technologie te vergroten. We noemen dit ook wel ‘sensor-geletterdheid’ – een urgente maatschappelijke kwestie.”

Burgers en luchtkwaliteit 
Deze 2-daagse workshop bouwt voort op het project Hollandse Luchten, een burgermeetnetwerk met meetgroepen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving.

Sensoren maken het mogelijk om de gegevens die door burgers zijn verzameld te delen met kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers met als doel gezamenlijk sensor- en detectiegeletterdheid te ontwikkelen en oplossingen te bedenken voor betere luchtkwaliteit.

Wanneer? 21 en 22 april 2023 (vrijdag en zaterdag) 
Waar? Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 
Deelname is gratis, maar inschrijven via Eventbrite is verplicht. (De plaatsen zijn beperkt.)

Voor wie is dit bedoeld? Alle geïnteresseerde burgers en de media zijn welkom.

Programma:
Dag 1: Hands-on sensing workshop

Op dag 1 zullen we een gezamenlijke workshop houden gericht op het experimenteren met verschillende manieren om de omgeving te voelen. We gaan veldonderzoek doen in het Amsterdamse Buitenveldertgebied, ons op een belichaamde manier bezighouden met het thema luchtkwaliteit en werken met Sodaq luchtkwaliteitssensoren. 

Deelname op Dag 1 is alleen door inschrijving. Interesse om mee te doen? Registreer via Eventbrite.

Dag 2: Wetenschappelijk symposium

Dag 2 zal een academisch karakter hebben en ruimte bieden om gezamenlijk de ervaringen van de workshop te bespreken. De deelnemende internationale onderzoekers presenteren hun lopende projecten en zullen de workshop inbedden in een groter debat over data, de leefomgeving en mediatechnologie.

De workshop wordt georganiseerd door VU-onderzoekers Sebastian Scholz, Marek Jancovic en Jolanda Veldhuis in samenwerking met Waag Futurelab en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van CLUE+.