Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Amsterdam Institute of Sport Science opent haar deuren

25 januari 2023
Op donderdag 26 januari wordt de nieuwe ‘hub’ van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) geopend in het OZW-gebouw op de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Met de opening van de AISS-hub gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om een fysieke locatie te hebben van waaruit de samenwerking tussen de VU, het Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Reade, het OLVG en Topsport Amsterdam verder verdiept en uitgebreid kan worden. Voor en na de opening vindt een inhoudelijk programma plaats over de impact van de wetenschap van sport en bewegen op prestaties en gezondheid.

De missie van het AISS, zoals verwoord in het motto ‘High Performance, Vital People’, is deze impact te vergroten. Door nu op één locatie samen te kunnen komen krijgt die missie nog meer vorm en is het AISS ook makkelijker bereikbaar voor iedereen die bezig is met sport en bewegen. Bekijk ook de website van het AISS.

Multidisciplinaire aanpak
De AISS-hub biedt ruimte voor het geven van presentaties, kleinschalig onderwijs, themabijeenkomsten, matchmaking en projectbijeenkomsten, en is daarmee een ontmoetingspunt voor iedereen die wil bijdragen aan het verbeteren van de sport- en beweegpraktijk via kennis en innovaties. Daarnaast biedt de hub ruimte voor laagdrempelige sport- en gezondheidsmetingen, welke later vertaald kunnen worden naar beweeg- en trainingsprogramma’s voor jong en oud, inactief en vitaal, sport en topsport.

AISS 
Het AISS is in 2014 opgericht en in 2020 voor de tweede maal gecertificeerd als Sportinnovator Centrum en richt zich op vier speerpunten: prestatieverbetering in de sport, vitaliteit, aangepast sporten en gezond sporten, die elk in nauwe verbinding staan met de betrokken praktijkvelden. Het AISS werkt aan zijn missie door de expertise bij de Amsterdamse kennisinstellingen (VU, Amsterdam UMC, HvA en Inholland) te bundelen en nauw samen te werken met partners in de gezondheidszorg, de sportpraktijk, overheid en bedrijfsleven in innovatieve, toepassingsgerichte projecten. Om deze reden maken ook Reade, het OLVG en Topsport Amsterdam deel uit van het AISS.