Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Yarin Eski neemt deel aan onderzoek ondermijnende criminaliteit

30 juni 2022
Het onderzoeksconsortium COMCRIM heeft een NWA-ORC toekenning ontvangen van 3,3 miljoen euro van de de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Namens VU Amsterdam neemt criminoloog Yarin Eski deel aan dit consortium dat het aanpakken van ondermijnende criminaliteit onderzoekt.

De moorden op een advocaat en onderzoeksjournalist in Nederland tonen aan hoe de rechtsstaat wordt ondermijnd door georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad heeft, net als reguliere bedrijven, mensen, geld en een infrastructuur nodig. Het onderzoeksconsortium COMCRIM focust daarom op mensen (mensenhandel), geld (witwassen) en die infrastructuur (corruptie).

Met deze financiering wil COMCRIM een preventief en repressief model ontwerpen om Nederland weerbaarder te maken tegen zulke ondermijning. Het samenwerkingsverband omvat twaalf wetenschappers, drie banken, drie inlichtingen- en strafrechtketenactoren, drie ministeries, drie NGO’s, één kunstmatige intelligentie normstellende organisatie, één Nationaal Rapporteur en drie netwerkorganisaties.

Eski: “Toen ik bij COMCRIM aanhaakte wilde ik graag de rol van luis in de pels, waarbij ik constant kritische vragen mag en kan stellen. Ik denk dat het heel goed is dat er checks en balances zijn in dit onderzoeksproject, waarin we werken met Artificial Intelligence en algoritmes en die toepassen op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Ik let er bijvoorbeeld ook op dat de gebruikte AI geen nieuwe problemen creëert, hoe we omgaan met de informatie en hoe we de verkregen kennis zo goed mogelijk verwerken en waarborgen.”

Yarin Eski is criminoloog en universitair docent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onder andere onderzoek naar illegale drugshandel, ondermijning, (maritieme) veiligheid, wapenhandel en corruptie.

NWA-ORC is een financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC) is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

De penvoerder namens het consortium is Jill Coster van Voorhout van de Universiteit van Amsterdam. Het consortium bestaat uit: Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, Politieacademie, Vrije Universiteit Amsterdam, ABN AMRO, Knab, Nederlandse Arbeidsinspectie, Rabobank, CBS, CoMensha, Fairwork, FIU-Nederland, La Strada International, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NEN - Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Openbaar Ministerie, Amsterdam Center for Forensic Science and Medicine, Harvard Kennedy School – Harvard University (USA).