Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Campus Center for AI and Health Congres

2 juni 2022
Op 24 mei organiseerde het VU Campus Center for AI and Health voor het eerst een dagvullend congres: Towards Better Health and Care - The Potential of AI.

Meer dan 120 deelnemers en 15 sprekers verkenden samen een breed scala aan perspectieven op de kansen en uitdagingen rondom de inzet van kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van onze gezondheid en zorg. Verder stonden er posterpresentaties op het programma, demo’s van (prototypes van) tools en apps voor de gezondheidszorg op basis van AI-technologie, en een spoedcursus ‘AI voor beginners’ voor bezoekers die hun kennis van AI en machine learning wilden bijspijkeren.

Professor Wiskunde Sandjai Bhulai trapte de dag af met een aantal voorbeelden van de grote positieve impact die het gebruik van data en algoritmen kan hebben in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Zo kan met behulp van AI bijvoorbeeld de responstijd van ambulances worden verbeterd en kunnen de wachtlijsten voor verzorgingshuizen worden teruggedrongen. Dr. Jenia Kim en dr. Marike van der Leeden (Amsterdam UMC) lieten zien hoe taalverwerkingsprogramma's kunnen worden toegepast op elektronische patiëntendossiers om coronapatiënten automatisch te beoordelen. Lukas de Clercq (Amsterdam UMC) vertelde over hoe hij machine learning-methoden toepast op de data die wordt verzameld tijdens standaard gezondheidsonderzoeken om zo hartfalen in een vroegtijdig stadium op het spoor te komen.

Valkuilen en uitdagingen
Naast alle veelbelovende ontwikkelingen die tijdens het congres werden besproken, kwamen ook verschillende valkuilen en uitdagingen aan bod. Zo legde dr. Emma Beauxis-Aussalet (Informatica) uit hoe groot het risico is dat zelflerende algoritmes vooroordelen ontwikkelen als ze met onevenwichtige data gevoed worden, wat uiteindelijk tot discriminatie kan leiden. Prof. dr. Henk Marquering (Amsterdam UMC) waarschuwde voor onrealistische verwachtingen van AI, specifiek in de radiologie. Tot slot gaven prof. dr. Marleen Huysman en dr. Mohammad Rezazade Mehrizi (KIN Center for Digital Innovation) inzicht in de uitdagingen omtrent het implementeren van AI-technologie in de klinische praktijk.

De onderwerpen die tijdens het congres werden gepresenteerd en de discussies die daarop volgden, maakten duidelijk dat interdisciplinaire samenwerking nodig is om het volledige potentieel van AI in het gezondheids- en zorgdomein te benutten. Het congres zelf heeft ook bijgedragen aan het bevorderen van dit soort samenwerking, waardoor de impact van het onderzoek binnen dit vakgebied wordt vergroot. 

VU Campus Center for AI and Health
Het VU Campus Center for AI and Health is een virtueel onderzoeksnetwerk dat in de afgelopen 18 maanden tot stand is gekomen. Het brengt onderzoekers bij elkaar die werken aan AI-toepassingen voor het verbeteren van de volksgezondheid en de zorg. Het netwerk is een samenwerkingsverband tussen de VU, het Amsterdam UMC en het ACTA, en er zijn ruim 60 vaste medewerkers van zes verschillende faculteiten en een groot aantal postdocs en PhD-studenten aan verbonden.

Na verschillende online bijeenkomsten en kleinschalige fysieke evenementen, was dit congres de eerste gelegenheid voor het hele netwerk om samen te komen op de VU-campus voor een dag vol kennisuitwisseling en netwerkmomenten. Zoals prof. dr. Sandjai Bhulai het verwoordde in de titel van zijn keynotetoespraak: Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg ... het doet ertoe!