Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pieter Coppens nieuw lid van De Jonge Akademie 

13 december 2022
Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Pieter Coppens is als onderzoeker en docent Islamitische wetenschappen verbonden aan het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedeins van Koranexegese en de geschiedenis van het Soefisme. In 2018 heeft hij een VENI-beurs ontvangen voor zijn project over de ontstaansgeschiedenis, groei en ontwikkeling van Salafi Koranexegese sinds de 19e eeuw.

Islamitische intellectuele geschiedenis
Hoe hebben zich door de eeuwen heen gemeenschappen gevormd rond de heilige bronteksten van de islam? Coppens bestudeert de islamitische intellectuele geschiedenis. Momenteel werkt hij aan een monografie over de opkomst van salafistische hermeneutiek aan het begin van de twintigste eeuw. Daarin beschrijft hij een heroriëntatie op striktere interpretatieregels van de belangrijkste islamitische bronnen: de Koran en de Soenna. Hij laat zien hoe de snelle opmars van onderwijs en gemakkelijk verkrijgbare boeken leidden tot een versmalling en verharding van het religieuze discours. Dit verdrong de traditionele bredere oriëntatie op de islamitische traditie.

Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie
Ook dit jaar komen er weer tien nieuwe leden bij. Ze komen uit de volle breedte van de wetenschap en doen onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, variërend van klimaatrechtvaardigheid tot cellulaire interacties of islamitische intellectuele geschiedenis.

De tien onderzoekers worden officieel als lid van De Jonge Akademie geïnstalleerd op dinsdag 28 maart 2023. Tijdens hun vijfjarig lidmaatschap maken zij zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, internationalisering en de relatie tussen wetenschap en samenleving.

Over De Jonge Akademie
De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Zij organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, internationalisering, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De vijftig leden waren op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden gepromoveerd. Deze wetenschappers vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en ze zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en een groot aantal onderzoeksinstituten. Hun lidmaatschap duurt vijf jaar, elk jaar stromen er tien leden in en uit. De Jonge Akademie is onderdeel van de KNAW