Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Overlijden Dr. G.W. Noomen

13 mei 2022
Met verdriet en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden op 7 mei 2022 van de oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. G.W. Noomen

In 2005 nam Wim Noomen afscheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ruim veertig jaar was hij verbonden geweest aan de VU. Eerst als student, later als docent, hoogleraar en bestuurder. Tussen 1992 en 1996 was hij decaan van de faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen. Vanaf 1996 tot en met 2005 was Wim Noomen voorzitter van het College van Bestuur van de VU en later ook van het gemeenschappelijke college van VU-Windesheim.

We gedenken hem als iemand die zich met hart en ziel voor de VU heeft ingezet en heel veel betekend heeft voor de VU. Hij was een uitstekende bestuurder met verstand van zaken. Wim was geliefd als bestuurder en als mens. Hij wist wat er speelde op de werkvloer, had oog voor de mensen en zijn deur stond altijd open.

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de VU heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, familie en vrienden. Wij wensen hun veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de Stichting VU

Prof. dr. Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur

Drs. Ron Teerlink, voorzitter Raad van Toezicht

[Foto: René den Engelsman, VU Amsterdam]