Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Overlijden Alex Brenninkmeijer

15 april 2022
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht van overlijden van Alex Brenninkmeijer.

Wij hebben Alex leren kennen als een warm pleitbezorger voor het meer vanuit de bedoeling, en het minder vanuit de strikte regels opereren van de overheid. Hij was vanaf de start in 2016 betrokken bij het Expertforum Rechtmatigheid, een academische vrije ruimte waar academici en vertegenwoordigers van bij het rechtmatigheidsdossier betrokken partijen op persoonlijke titel bij elkaar komen. Het forum buigt zich over de vraag hoe de regeldruk rondom rechtmatigheid verminderd kan worden en hoe er ‘meer zuurstof in het systeem’ gebracht kan worden. Met leden van het Expertforum schreef hij daar het artikel ‘De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur’ over.

Alex Brenninkmeijer was niet alleen een inspirerend en kritisch denker, hij was bovenal ook een collega die de verbinding zocht. Wij kijken met warme gevoelens terug op gesprekken met hem, met deelnemers van onze opleidingen, waarbij we gedachten mochten uitwisselen over het functioneren van de overheid en de werkelijke bedoeling van regels en controle.

We zullen zijn inbreng en Alex als persoon missen.

Namens het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Expertforum Rechtmatigheid,

Gerda van Dijk
Tjerk Budding