Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ontwikkelingen decanaat ACTA

16 juni 2022
Decaan van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) van Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Universiteit van Amsterdam (UvA) Elsbeth Kalenderian heeft laten weten haar functie per 1 augustus 2022 neer te leggen. Kalenderian wil graag meer tijd met haar familie doorbrengen en tegelijkertijd verbonden blijven met de wetenschap. Ze zet haar aanstelling voort als hoogleraar Algemene Tandheelkunde in de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie binnen Amsterdam UMC. In dat kader zal zij zich bezighouden met het verzorgen van onderwijs, het doen van onderzoek en het begeleiden van promovendi. 

De Colleges van Bestuur van VU Amsterdam en UvA respecteren de persoonlijke afweging van professor Kalenderian. In een reactie zeggen Mirjam van Praag en Geert ten Dam, voorzitters van de Colleges van Bestuur: “We waarderen de inzet van Elsbeth in de afgelopen periode en het werk dat ze heeft verricht om ACTA voor te bereiden op de toekomst.” 

De Colleges van Bestuur van de VU en de UvA hebben voormalig bestuursvoorzitter Amsterdam UMC en voormalig decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA Hans Romijn aangesteld als interim-decaan. Hij is gevraagd om (bestuurlijke) rust en stabiliteit te borgen binnen ACTA. Daarnaast heeft hij als opdracht om toekomstperspectieven voor ACTA te verkennen. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar welke opties er zijn om de samenwerking met Amsterdam UMC te verstevigen.

Aangezien Kalenderian momenteel herstelt van een operatie, zal Romijn met ingang van 1 juli a.s. aantreden als interim-decaan in het belang van de continuïteit.