Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nieuwsbrief Pensioenrecht december 2022

22 december 2022
Lees hier de meest recente nieuwsbrief Pensioenrecht. Uitgegeven door Expertisecentrum Pensioenrecht, onder redactie van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de VU Amsterdam.

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrief:

Deze editie bevat een selectie van de belangrijkste recent gepubliceerde rechtspraak op het gebied van pensioenrecht. Thema's van deze keer: wijziging, pensioenverevening, verplichtstelling bpf, pensioenverzekering tot stand gekomen, bestuurdersaansprakelijkheid premie aan verplicht bpf, toepassing hardheidsclasule en toetsing uitspraak Commissie van Beroep, onverschuldigd betaald pensioen en onverschuldigd betaalde premie, en aansprakelijkheid voor onvolledige voorlichting over beleggings- en renterisico.

Wilt u een oudere nieuwsbrief nogmaals lezen? Raadpleeg dan het nieuwsbrievenarchief Pensioenrecht.