Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022

8 december 2022
In 2021 is 26,7 procent van alle hoogleraren die werkzaam zijn aan de Nederlandse universiteiten vrouw. Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022 die op 8 december door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is gepubliceerd. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bedraagt in 2021 nog net geen dertig procent, maar vandaag de dag is deze grens gepasseerd en is 30,5 procent van de VU-hoogleraren vrouw. 

Waar in 2021 nog de mijlpaal van 1 op de 4 hoogleraren vrouw door LNVH werd gevierd, spreekt LNVH nu van alarmbellen. Zo is met 1,0 procentpunt de groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren het laagst in 5 jaar. “Het zal nog tot 2041 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt. Dit is een jaar later ten opzichte van de prognose van vorig jaar”, zegt LNVH in haar persbericht.

Streefcijfer
Begin 2020 verzocht het LNVH de universiteiten streefcijfers voor vrouwelijke hoogleraren op te stellen voor de periode 2020 - 2025. Mochten de streefcijfers behaald worden, dan zal er in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage vrouwelijke hoogleraren onder de 25% hebben. Bovendien zal met gemiddeld 31,2% voor het eerst 1 op de 3 hoogleraren vrouw zijn. Het streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren binnen de VU is 35% in 2025. Zes van de acht faculteiten zitten momenteel al op dit percentage. De VU blijft zich inzetten om in 2025 binnen alle faculteiten aan dit streefcijfer te voldoen. 

Charter Talent naar de Top
In 2009 heeft de VU het Charter Talent naar de Top ondertekend, waarmee de VU zich committeerde om een inspanning te leveren om het aandeel vrouwen aan de top te vergroten. Als VU zijn wij er trots op dat, mede door het voeren van een actief genderbeleid, ons percentage vrouwelijke hoogleraren gestegen is van 11,5% in 2011 naar 29,9% in 2021. Ook heeft de VU in de Times Higher Education impact ranking op het thema Gender Equality in 2020 een 37ste plek behaald van meer dan 600 universiteiten wereldwijd. Deze ranking wordt onder andere gebaseerd op onderzoek binnen de universiteit naar gendergelijkheid, het aandeel wetenschappelijke publicaties door vrouwen, het aandeel vrouwen dat afstudeert en de maatregelen die de universiteit neemt om gendergelijkheid binnen de organisatie te bevorderen.

Fenna Diemer Lindeboom leerstoelprogramma
Een van die maatregelen om het aantal vrouwelijke hoogleraren te vergroten is het in 2005 gestarte programmaFenna Diemer Lindeboom leerstoelprogramma (FDL). Binnen dit programma krijgen faculteiten de mogelijkheid om een leerstoel open te stellen speciaal voor talentvolle vrouwelijke UHD’s. In 2020 is een nieuwe ronde van het FDL gestart. In deze ronde FDL wordt ook expliciet aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en coaching van de benoemde wetenschappers op de leerstoel. Met het oog op het nieuwe streefcijfer van 35% vrouwelijke hoogleraren en omdat dit programma in het verleden zeer effectief is gebleken om vrouwelijke wetenschappers in hun carrière te stimuleren, wordt tussen nu en 2025 geïnventariseerd of er nog een extra ronde FDL nodig is.

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022 is hier te downloaden.