Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Juridische vraagstukken op weg naar een CO2-neutrale samenleving

1 september 2022
Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd en zal de komende jaren een grote impact hebben op overheden, de industrie en het overige bedrijfsleven. Zij worden geconfronteerd met innovatie (energie)projecten, het verplicht beperken van CO2-emissies en corrigerend optreden van de rechter.

Om bedrijf en overheid te ondersteunen bij het tegengaan van klimaatverandering is er een belangrijke rol voor juristen weggelegd. “Het is urgent dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan de slag gaan met de klimaat- en energietransitie. De opgave is enorm, voor alle sectoren van onze economie, samenleving en de industrie. En daarbij zien wij veel nieuwe juridische vraagstukken opkomen,” aldus Marjolein Dieperink, bijzonder hoogleraar Klimaatverandering aan de VU Amsterdam, partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers en cursusleider van de leergang Klimaatverandering en energietransitie bij de VU Law Academy. “In deze leergang behandelen we deze vraagstukken (en oplossingen), maar gaan we ook in op de uitgebreide ervaring die reeds in de praktijk bestaat, bijvoorbeeld met zon-, wind- en warmteprojecten.” Met Dieperink’s leerstoel die eerder dit jaar is ingesteld adresseren AKD Benelux en VU Amsterdam de maatschappelijke urgentie van de klimaatverandering en de energietransitie. Aan de hand van onderwijs en onderzoek beogen zij een bijdrage te leveren aan het CO2-neutraal maken van de samenleving.

Onderwijs - Leergang Klimaatverandering en energietransitie
Juridisch kader voor transitie naar een CO2-neutrale samenleving

De VU Law Academy start op 2 november a.s. met de leergang Klimaatverandering en energietransitie voor (juridische) professionals bij overheden en het bedrijfsleven. Hierin krijgen zij een overzicht van het juridische kader waarmee de ambities uit het Coalitieakkoord en het Europese Fit-for-55 pakket moeten worden gerealiseerd; en waarbinnen het bedrijfsleven en overheden moeten opereren en zullen investeren. Hierdoor kunnen zij:

  • het wet- en regelgevingskader beter toepassen, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.
  • adequaat adviseren bij energie- en klimaatprojecten en het vormgeven en uitvoerbaar maken van die projecten, bijvoorbeeld als hun organisatie zich tot doel heeft gesteld om op termijn CO2-neutraal te worden.
  • beter inschatten welke juridische uitdagingen en bedreigingen afkomen op hun organisatie (of klanten), gedreven door de klimaatverandering en energietransitie.

Meer informatie en aanmelden

Onderzoek - Zonder wetgevingsvisie geen klimaat- en energietransitie
Oratie Marjolein Dieperink 28 september

Hoe staat het met de voortgang van de klimaatplannen voor 2050? Momenteel is er veel nieuwe wetgeving in voorbereiding, vooral gericht op de realisatie van de 55%-reductiedoelstelling per 2030. Om de kwaliteit van de klimaat- en energiewetgeving te waarborgen is volgens klimaatjurist Marjolein Dieperink echter een integraal wetgevingsprogramma nodig, ondersteund door een overkoepelende wetgevingsvisie die afgestemd is op de specifieke kenmerken van de klimaat- en energietransitie. ‘’Momenteel lopen er veel wetgevingstrajecten, waartussen geen evident, inhoudelijk verband bestaat of door de wetgever wordt gemaakt. Wetgevingsvisie is van belang om te komen tot consistentie en samenhangende wetgeving’’.

Dieperink bespreekt in haar oratie op 28 september de bouwstenen voor een wetgevingsvisie.
Deze oratie is vrij toegankelijk voor publiek in de aula van de VU of via een online livestream.

Meer informatie en link naar livestream 

Snel navigeren website VU Law Academy

Ga hier direct terug naar de homepage van de VU Law Academy.
Andere veelbezochte pagina's: VULaw CursusoverzichtIncompany cursussenInschrijvenKortingsactiesAlgemene voorwaarden • Adres en routebeschrijving

Kerstsluiting 2022-2023
Van vrijdag 23 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023 zijn wij in verband met de kerstvakantie gesloten en niet bereikbaar. Vanaf woensdag 4 januari staan wij u graag weer te woord.

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto