Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Jeroen de Ridder lid van NWO SGW domeinbestuur

10 november 2022
Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) heeft op 7 november Jeroen de Ridder verwelkomd als bestuurslid.

Jeroen is universitair hoofddocent Filosofie aan de VU en bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de sociale epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie en vraagstukken als: hebben groepen eigen overtuigingen en kennis? Zijn er collectieve intellectuele deugden? In zijn onderzoek over kennis en democratie brengt De Ridder kentheorie en politieke filosofie bij elkaar.

Van april 2020 tot april 2022 was Jeroen voorzitter van De Jonge Akademie. In die hoedanigheid zette hij zich in voor wetenschapsbeleid en in het bijzonder voor onderwerpen als vermindering van regeldruk, een betere balans tussen onderzoeksfinanciering voor vrij en thematisch onderzoek en een slimmer academisch jaar. Sinds 2019 was hij ook duovoorzitter van de SGW-tafel Filosofie, historische en religiewetenschappen.

Jeroen ziet een groeiend besef dat sociale en geesteswetenschappen niet alleen op zichzelf fascinerend zijn, maar ook hard nodig om maatschappelijke problemen op te lossen: “Die boodschap wil ik de komende jaren samen met de andere domeinbestuursleden breed uitdragen. Het is verder een interessante tijd voor het SGW-domein. De investeringen in wetenschap van het kabinet en de nieuwe NWO-strategie bieden volgens mij allerlei kansen om het instrumentarium van NWO nog beter te laten aansluiten bij de behoeften en onderzoeksagenda's van sociale en geesteswetenschappers.”