Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Iwan de Esch over zijn functie als directeur Valorisatie

1 september 2022
Iwan de Esch is sinds 1 juni directeur Valorisatie van de Bètafaculteit. Valorisatie is een belangrijk onderwerp binnen de VU. Als professor in de divisie Medicinal Chemistry van de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en tevens mede-oprichter van drie spin-off bedrijven, kan De Esch bogen op veel relevante en waardevolle ervaring. Een interview over de kansen en verantwoordelijkheden van zijn nieuwe functie.

Wat is valorisatie in jouw ogen?

“Valorisatie heeft veel gevolgen. Daarvan zijn geld en maatschappelijke impact voor mij echter secundair. In eerste instantie moet valorisatie aansluiten op de primaire processen van de universiteit. Dat betekent dat valorisatie altijd een goed effect moet hebben op het onderzoek en het onderwijs. Als dat een drie-eenheid vormt, is het volgens mij duurzaam en heeft de universiteit er het meeste baat bij.”

“Dat heb ik bijvoorbeeld bij de Universiteit van Cambridge gezien, waar ik ook academisch onderzoek heb gedaan en medeoprichter ben geworden van een spin-off bedrijf. De Universiteit van Cambridge richt zich met veel overtuiging op valorisatie om onderzoekscapaciteit en research banen in de buurt van de universiteit te creëren. Vervolgens wordt de samenwerking van de spin-offs en de universiteit gestimuleerd. Daar wordt iedereen beter van.”

Wat zie jij als jouw taak als directeur valorisatie?

“De Bètafaculteit heeft een heel actief valorisatieproces aangenomen. Davide Iannuzzi, mijn voorganger, heeft daar heel goed werk in gedaan. En dat is met name het ondersteunen van onderzoekers en het creëren van een veilige omgeving.”

Wat bedoel je met veilige omgeving?

“Er zal altijd spanning zijn tussen de academische verplichtingen en taken, en de valorisatietaken. En als er een omgeving is die niet veilig, of beter gezegd, niet helder is, kan dat tot problemen leiden. Komt bijvoorbeeld de academische onafhankelijkheid in het geding? Daaraan kun je gaan twijfelen als iemand meerdere belangen lijkt te hebben. Dat zijn dingen die heel goed geregeld moeten worden.”

Hoe doe je dat?

“Door bijvoorbeeld afspraken heel expliciet en transparant te maken, regels tussen onderzoeker en faculteit duidelijk definiëren, en vooral het gesprek daarover faciliteren. Daarmee zorg je ervoor dat de verhouding tussen de valorisatieactiviteit en de academische activiteit prettig werkt, en daar geen spanning ontstaat.”

Wat zijn de speerpunten op het gebied van valorisatie de komende tijd?

“De ondersteuning van innovatieprocessen kan nog verder verbeterd worden. Wat ik in de paar weken dat ik bezig ben ook al zie, is dat valorisatie op de universiteit heel veel verschillende vormen kan aannemen. Ik denk dat valorisatie heel breed kan zijn, en zich kan richten op bijvoorbeeld maatschappelijke problemen, of participeren in bredere discussies op allerlei niveaus. En ik denk dat dat iets is waar we in te leren hebben en waar we in het bètadomein misschien nog wel meer van kunnen gebruiken. Want als bèta’s denken we heel vaak aan het patenteren van uitvindingen, het creëren van spin out bedrijven. Dat is zeker iets dat ik heel leuk vind en daar hoop ik ook zeker aan bij te dragen. Maar valorisatie is breder, en ook daar moeten we kijken hoe we dat beter kunnen ondersteunen.”