Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Interview met de winnaars van de VU Innovatie Prijs

10 maart 2022
Op 27 Januari jl. werd het VU Nieuwjaarsgala gehouden. Tijdens dit evenement zijn er verschillende onderwijsprijzen uitgereikt, waaronder de Innovatie Prijs. Deze prijs is gewonnen door Jantien Stuifbergen en Laura Geelen voor hun leerlijn Professionele en Persoonlijke Identiteit (PPI). De leerlijn PPI is een doorlopende leerlijn die we in de hele bacheloropleiding aanbieden aan studenten, waarbij studenten aan hun professionele en persoonlijke identiteit werken.

Kunnen jullie je in het kort voorstellen?

Jantien: ik ben Jantien Stuifbergen en ik werk al vijftien jaar bij de VU, bij de afdeling Strafrecht en criminologie. Ik ben twaalf jaar opleidingscoördinator geweest bij de master International Crimes, Conflict and Criminology (ICC). In het verleden heb ik Theoretische onderwijspedagogiek en Criminologie gestudeerd, beide aan de VU.

Laura: Ik ben Laura Geelen. In 2017 ben ik begonnen aan m’n bachelor Criminologie aan de VU. Daarna heb ik de master Criminologie gedaan, ook aan de VU. Tijdens mijn opleiding heb ik altijd als student-assistent gewerkt en was ik o.a. mentor en bestuurslid bij het oude tutoraat en mentoraat. Als student-assistent ben ik betrokken geraakt bij de leerlijn PPI. In september 2021 ben ik afgestudeerd en sindsdien ben ik fulltime aan het werk als docent bij de afdeling Strafrecht en criminologie. Ik ben nu coördinator van de leerlijn PPI en betrokken bij andere innovatieprojecten zoals Game-based learning en gamification. Ik hoop een brug tussen deze projecten te kunnen slaan.

Wat is de leerlijn Professionele en Persoonlijke Identiteit (PPI)?

De leerlijn PPI is een doorlopende leerlijn die we in de hele bacheloropleiding aanbieden aan studenten, waarbij studenten aan hun professionele en persoonlijke identiteit werken. Daarbij denken we aan de volgende aspecten:

1. Binding met de academische gemeenschap, de VU, de eigen faculteit, de opleiding en leerlijngroep.

2. Voorbereiden op het beroepenveld, en aan de hand daarvan het ontwikkelen van competenties

3. Inzicht in het onderwijsprogramma, zodat studenten een beredeneerde keuzes in hun studieloopbaan kunnen maken.

4. Het versterken van (studie)vaardigheden.

De leerlijn PPI begint in het eerste jaar en loopt de hele bacheloropleiding door. De studenten worden ingedeeld in leerlijngroepen, die bestaan uit ongeveer twintig studenten en worden begeleid door een leerlijncoach en eventueel een student-mentor. Ieder jaar worden ongeveer 10 groepsbijeenkomsten georganiseerd. Rekening houdend met een aantal didactische principes wordt er in de groepsbijeenkomsten gewerkt aan de vier pijlers. Verder worden er drie keer per jaar individuele coaching gesprekken gevoerd. Het doel van de leerlijn PPI is dat studenten actief lid van de academische gemeenschap worden en zelf de regie nemen in hun studieproces en in hun voorbereiding op het beroepenveld.

In de leerlijn PPI proberen we een brug te slaan tussen allerlei initiatieven op de VU. Zo krijgt het Your VUture spel een plekje in de leerlijn PPI. We gaan ook in op A Broader Mind (ABM), Community Service Learning (CSL) en het Mixed Classroom onderwijsmodel. We zijn nu ook begonnen aan een samenwerking met LEARN! Academy, om ABM bijvoorbeeld te verweven met de leerlijn PPI. In jaar 1 hebben studenten vaak nog geen idee wat ze willen, dus dan focussen we vooral op de introductie van deze verschillende projecten. In jaar 2 kunnen studenten kijken welke projecten en activiteiten bij hun doelen passen en kiezen wat ze willen doen.

Wat maakt de leerlijn PPI zo bijzonder?

Het tutoraat en mentoraat was jarenlang hetzelfde en werd verzorgd door ouderejaarsstudenten. Het tutoraat en mentoraat duurde maar tot aan de kerstvakantie. Bij de leerlijn PPI staan de leerlijngroepen vanaf dag één onder leiding van een leerlijncoach (docent van de afdeling) en worden ze hun hele opleiding lang begeleid. Het is een uitgebalanceerd programma. Inhoudelijk werd in tutoraat en mentoraat vooral aandacht besteed aan de vraag ‘hoe overleef ik mijn tentamens?’. De leerlijn PPI kijkt breder dan dat; we besteden veel meer tijd aan het inrichten van de studietijd en focussen op de vraag hoe studenten het maximale uit hun studietijd kunnen halen.

Is het niet te veel voor studenten?

Vanaf volgend jaar is deelname aan de leerlijn PPI verplicht, althans wordt het een voorwaarde om een vak in jaar 1 af te ronden. We hebben ervoor gezorgd dat de onderwijsactiviteiten van de leerlijn PPI niet spaak lopen met het reguliere onderwijs en met tentamens. Verder vragen de groepsbijeenkomsten niet veel voorbereiding. Van de studenten wordt slechts verwacht dat ze tijdens de groepsbijeenkomsten actief meedoen. Soms kunnen de groepsbijeenkomsten studenten juist ontzien, omdat er ook ruimte is om even uit te razen.

Hoe ben je erop gekomen om de leerlijn PPI te starten?

Voor de opleiding Senior Kwalificatie Onderwijs (een vervolgopleiding voor docenten, waarbij voortgebouwd wordt op aanwezige kennis en competenties, red.) zocht ik een onderzoeksproject. Er was vraag om het tutoraat en mentoraat opnieuw invulling te geven, vanwege de grote uitval. Vandaaruit is het idee voor de leerlijn PPI ontstaan. We hebben vervolgens een pilot van twee jaar gedraaid bij de opleiding Criminologie en dit jaar de pilot uitgebreid over de hele faculteit. Dat was een grote opschaling. De kinderziektes zijn er inmiddels uit, gelukkig. Inmiddels zijn we zelfs een Raad van Advies aan het optuigen. De leerlijn PPI wordt dus steeds omvangrijker.

Wat waren de knelpunten bij het implementeren van de leerlijn PPI?

Op het begin van het eerste jaar vragen we studenten een VU roadmap en een facultaire roadmap te maken: welke services en instanties zijn er verbonden aan de VU en waar kan je terecht als je een hulpvraag hebt? We hebben daar leuke werkvormen voor gebruikt. Later ontdekten we dat dat teveel was. De moeilijkheid bij de implementatie zit in het feit dat veel dingen op maat gemaakt moeten worden voor studenten en opleidingen. Hoe zorgen we ervoor dat het programma van de leerlijn PPI bij studenten van meerdere studies past?

Laura: Eerstejaars studenten hebben vaak nog geen stip aan de horizon. Het is daarom soms lastig om studenten aan boord te houden, maar we willen ze in de leerlijn PPI juist helpen die stip te zetten. Bijv. door tijdens de opleiding bezig zijn met bouwen aan hun cv, een lange termijn planning maken en aan zichzelf werken.

Jantien: Een mooi aspect van de de leerlijn PPI is ook dat we studenten laten nadenken over: wat is mijn professionele en persoonlijke identiteit? Waar sta ik voor, wat is de visie van werkgevers en strookt die visie met die van mij? Dan sluit de opleiding hopelijk ook beter aan bij de baan die je later gaat doen.

Hoe ervaren de studenten de leerlijn PPI?

Jantien: Een deel haakt af omdat het deelname nu nog niet verplicht is, maar anderen zijn heel enthousiast en omarmen het. We evalueren de leerlijn PPI twee keer per jaar; studenten zijn over het algemeen positief en blij. Ze hebben het gevoel dat ze onderdeel zijn geworden van de academische gemeenschap en dat het helpt een eigen visie te creëren. Het geeft meer richting aan de studietijd. Daarom heeft de faculteit besloten om deelname aan de leerlijn PPI te verplichten.

Waarom is het belangrijk onderdeel te zijn van de academische gemeenschap?

We zien de laatste jaren een soort ‘consumentengedrag’, studenten kopen bijvoorbeeld gelijk bij commerciële bedrijven samenvattingen om hun tentamens te halen, etc. Het maakt het studeren wel makkelijk, maar later moet je ‘t ook zelf doen! In de leerlijn PPI staan daarom competenties centraal, zoals mondelinge vaardigheden. Wat zijn dat? Hoe kun je dat beter ontwikkelen? Bijv. door een pitch te geven in een groepsbijeenkomst van de leerlijn PPI.

Zijn de onderwerpen voor alle groepsbijeenkomsten gelijk?

Het programma van de leerlijn PPI is voor iedereen gelijk. Eén onderdeel is het (in groepsverband) organiseren van een evenement. De leerlijngroepen zijn vrij om te bedenken of ze bijvoorbeeld Saskia Belleman van De Telegraaf willen uitnodigen als gastspreker of een pubquiz willen maken. De focus kan heel erg verschillen. Aan de hand van praktische initiatieven zijn studenten actief bezig en leren zij van elkaar. Het verandert al doende het leerklimaat. Dat is het grootste voordeel van de leerlijn PPI.

Wisten jullie dat jullie genomineerd waren?

Jantien: Ja! We hadden bericht gekregen dat we één van de genomineerden waren en op 14 december moesten we een pitch houden voor de juryleden. Daarna beantwoordden we 20 minuten hun vragen. De uitslag zou op het Nieuwjaarsgala bekend gemaakt worden. Van alle genomineerde projecten werd een heel mooie film gemaakt en op het Nieuwjaarsgala vertoond. We hadden wel gehoopt de prijs te winnen, maar we hadden nooit verwacht dat de keuze voor de leerlijn PPI unaniem zou zijn! Maar dat was wel zo, vanwege de innovatie en de mogelijkheden voor VU-brede implementatie. Het voelde heel onwerkelijk!

Wat zijn de plannen voor de toekomst van de leerlijn PPI?

Het doel is dat het VU breed wordt geïmplementeerd. De leerlijn PPI wordt nu nog alleen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gegeven, maar we willen het programma van de leerlijn PPI zodanig schrijven dat het ook makkelijk te implementeren is bij andere faculteiten en opleidingen. Zodra het klaar is, willen we alle faculteiten uitnodigen om met ons daarover na te denken. Er is veel vraag naar vernieuwing van het tutoraat en mentoraat, dus het winnen van de prijs kan ons daarbij helpen.

Wil je zelf nog wat delen?

We hebben er heel veel zin in om de leerlijn PPI uit te rollen over de hele universiteit. Vanaf dag één bewust bezig zijn met mogelijkheden, wat er nog meer kan, eigen kernwaarden… We gunnen alle studenten het PPI-effect!