Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Horizon Europe financiering voor Elco Koks

14 juli 2022
Elco Koks heeft 2,5 miljoen euro ontvangen voor zijn Horizon Europe projectvoorstel: de Multi-hazard Infrastructure Risk Assessment for Climate Adaptation (MIRACA).

De kritieke infrastructuur (CI) van Europa loopt het risico te worden beschadigd door natuurrampen en snelle klimaatverandering, wat tot grote materiële en economische schade kan leiden. Bestaande methoden voor de analyse van klimaatrisico's zijn niet toegesneden op de complexiteit van kritieke infrastructuur: zij houden niet naar behoren rekening met de onderlinge afhankelijkheid van systemen en vertonen ook nog belangrijke lacunes in de gegevens. Overheidsinstanties hebben dringend behoefte aan instrumenten om de risicogebieden af te bakenen en betaalbare aanpassingsstrategieën te ontwikkelen om de veerkracht van kritieke infrastructuur te vergroten.

Het MIRACA-project, dat vier jaar duurt, heeft tot doel de uitvoering van aanpassingsmaatregelen voor kritieke infrastructuur in heel Europa te bevorderen.

Het MIRACA-consortium zal een evidence-based beslissingsondersteunende toolkit ontwikkelen, bestaande uit (i) een leidraad voor de technische en economische beoordeling van aanpassingsstrategieën, (ii) een technische workbench en (iii) een online interactieve viewer. Deze zullen worden gebaseerd op een kader voor de beoordeling van klimaatrisico's voor meerdere gevaren, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde nieuwe methoden voor gegevensverwerving, die cruciale leemten in de kennis van de kwetsbaarheid en de kosten van kritieke infrastructuur zullen opvullen. Er zullen nieuwe modelmogelijkheden worden ontwikkeld om de voordelen van klimaatbestendige infrastructuursystemen voor mensen en bedrijven volledig in te schatten.