Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hoe maak je een uitvoerbare verordening?

7 april 2022
Heeft u als advocaat of jurist te maken met het opstellen en beoordelen van gemeentelijke en provinciale verordeningen? We geven drie tips bij het opstellen van een uitvoerbare verordening.

Tip 1: Heb helder om welk probleem het gaat
Als er geen duidelijk te formuleren probleem is, kan er geen actie ondernomen worden. Beantwoord daarna de vragen: waarom is het een probleem, voor wie het een probleem? Is het nodig om actie te ondernemen? 

Tip 2: Leef je in in de situatie van de betrokkenen
Het gaat hier om het inleven in de leefwereld van alle betrokkenen, met hen die de regels moeten naleveren, de regels moeten uitvoeren en met de handhavers  Bedenk bij het opstellen van de regels steeds hoe de gebruikers de regels zullen ervaren. En of de regels ook te handhaven zijn. 

Tip 3: Gebruik een duidelijke vorm voor de regelgeving
Uit de regeling moeten burgers hun rechten en plichten kennen. Deze moeten ze kunnen vinden en begrijpen. Maak dus een duidelijk structuur in de regeling. 

Bonustip: volg de Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s in het regelgevingsrecht. Daar hoort de wettelijke grondslag en de verhouding met hogere regelgeving bij, en ook de techniek van het indelen en formuleren van een verordening. U kunt de opgedane kennis gelijk toepassen in de praktijk.

Uitspraken van cursisten over deze leergang:  
''De leergang bevat veel concrete en actuele praktijkvoorbeelden.''  
''Tijdens de leergang is er gelegenheid voor input uit de groep en daardoor sluit het aan bij de praktijk.''  
''Bevlogen, vakinhoudelijk sterke docenten!''


Ga hier naar de webpagina van de Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen.

Snel navigeren website VU Law Academy

Wilt u een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Ilse Herweijer, medewerker cursistenadministratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto