Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer?

6 september 2022
Transporteconoom Anna Straubinger onderzocht de langetermijneffecten van nieuwe vormen van stedelijke luchtmobiliteit. Ze concludeert onder andere dat de welvaart van de bevolking kan stijgen door leveringen via bezorgdrones, maar dat het vervangen van elektrische auto’s voor personenvervoer door de lucht geen gunstig milieuperspectief biedt.

Met stedelijke luchtmobiliteit wordt het gebruik van nieuwe elektrische vliegtuigen bedoeld die verticaal kunnen opstijgen en landen, minder lawaai maken, en efficiënter zijn dan bestaande helikopters. Deze nieuwe vorm van luchtvervoer belooft een snel vervoersalternatief te bieden voor zowel vracht- als passagiersverkeer tussen steden.

Uit de analyses van haar onderzoek trekt Straubinger drie belangrijke conclusies. Ten eerste verschillen de welvaartseffecten per huishoudtype, waarbij laaggeschoolde huishoudens eerder te maken krijgen met welvaartsverliezen, en hooggeschoolde huishoudens juist profiteren van de invoering van stedelijke luchtmobiliteit. Aangezien de prijzen waarschijnlijk vrij hoog zullen liggen, zullen bevolkingsgroepen met een grotere bereidheid om te betalen voor reistijdbesparingen eerder geneigd zijn gebruik te maken van deze dienst.

Ten tweede, als wordt gekeken naar de invoering van stedelijke luchtmobiliteit vanuit milieuperspectief, leidt het vervangen van benzineauto's door stedelijke luchtmobiliteit tot minder CO2-uitstoot. Het vervangen van elektrische auto's door stedelijke luchtmobiliteit leidt echter tot meer CO2-emissies. Tot slot ziet Straubinger dat e-commerce in het algemeen en leveringen door bezorgdrones in het bijzonder kunnen leiden tot veranderingen in de locatiekeuzes van huishoudens, waardoor de welvaart van de bevolking kan stijgen.

Straubinger: “Omdat stedelijke luchtmobiliteit een vrij nieuw begrip is en nog in de praktijk moet worden geïntroduceerd is het van essentieel belang inzicht te krijgen in de mogelijke langetermijneffecten en de potentiële milieueffecten. Dit onderzoek levert relevante informatie op voor beleidsmakers, bedrijven en onderzoekers en leidt tot een beter inzicht in een nieuwe vervoerswijze.”