Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Grote waardering voor onderzoek naar stofwisseling draculamieren

23 maart 2022
Systeembioloog Bas Teusink van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een subsidie van in totaal ruim 1,1 miljoen dollar toegekend gekregen voor onderzoek naar de wijze waarop mieren samenwerken op het gebied van stofwisseling. De subsidie is toegekend door de internationale wetenschapsfinancier Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) en is voor een periode van drie jaar.

In dit onderzoeksproject gaat Teusink samen met zijn onderzoeksgroep en wetenschappers van de University of Fribourg en California Academy of Sciences zich richten op de stofwisseling van draculamieren. Hiermee willen de wetenschappers meer licht werpen op de rol van stofwisseling in sociale interacties en de evolutie van (metabole) samenwerking.

Taakverdeling kasten
De verschillende kasten van een mierenhoop, zoals de werkers, de koningin en de larven, hebben een verschillend metabolisme. De precieze verdeling hangt van de soort af. Teusink: “Bij draculamieren is dit het spectaculairste. De larven worden als verteerorgaan ingezet en ontvangen voedsel van de werkers die zich vervolgens voeden met larven hun hemolymfe, ofwel hun bloed. Er is dus sprake van metabole arbeidsdeling tussen de kasten. De vraag is wat ze precies uitwisselen en waarom het is geëvolueerd: is het de meest efficiënte manier van verteren of levert het een unieke sociale band op?”

Om dit te onderzoeken gaan Teusink en collega’s systeembiologsche tools inzetten die in zijn Systems Biology Lab zijn ontwikkeld voor vergelijkbare vragen op het gebied van metabolisme in micro-organismen. “Het mooie aan de mierenhoop is dat de ‘wandelende organen’ en de stoffen die ze uitwisselen goed meetbaar zijn en we dus direct de interacties kunnen meten, iets wat heel lastig is in microbiële gemeenschappen, maar ook in bijvoorbeeld de uitwisseling van stoffen tussen organen in de mens”, aldus Teusink.

Human Frontier Science Program
De subsidie is toegekend binnen het Human Frontier Science Program (HFSP). Het programma is bedoeld voor het bevorderen van intercontinentale samenwerking in grensverleggend, interdisciplinair onderzoek gericht op de levenswetenschappen. In totaal hebben 32 onderzoeksgroepen dit jaar een HFSP-subsidie toegekend gekregen. De groepen doorliepen een streng selectieproces van een jaar in een wereldwijde competitie die begon met 716 aanvragen waarbij wetenschappers van meer dan 50 verschillende landen betrokken waren.

Beeld: Draculamier die zich voedt met zijn larven. Credit: Steve Shattuck