Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Executive Education start pilot met Microcredentials

13 september 2022
Binnen VU SBE starten de executive opleidingen Business Analytics & Data Science (BADS) en Digital Innovation & Transformation (DIT) dit studiejaar met deze pilot.

Marijn Plomp, opleidingsmanager van zowel BADS als DIT: “Omdat wij ons ons onderwijs continu willen blijven innoveren, vinden wij het belangrijk aan deze pilot mee te doen. Het biedt onze studenten de mogelijkheid een extra keurmerk in de wacht te slepen om zo aan de buitenwereld hun ‘kennen en kunnen’ te tonen. Juist waar dat niet in de vorm van een traditioneel bachelor- of masterdiploma gaat, lijken voor universiteiten microcredentials een logisch instrument om nader invulling te kunnen geven aan de beweging van steeds verdere flexibilisering van het onderwijsaanbod. Het mooie is dat we nu al merken dat de invoering hiervan ook een kwaliteitsimpuls geeft aan dat aanbod.”

Wat is een microcredential?

De microcredential is een digitaal certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat zij weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid (bij de pilot gaat het om een grootte tussen de 3 en 30 EC).

Het voordeel voor professionals is dat zij bij verschillende opleidingen en instellingen een ontwikkelpad kunnen vormgeven, omdat de microcredential eraan bijdraagt dat behaalde leeruitkomsten ook elders worden erkend. Zo ontstaan in de toekomst ook mogelijkheden om voort te kunnen bouwen op reeds verworven kennis, vaardigheden en houdingen, zo is het idee. Het hoger onderwijs start met microcredentials voor het Leven Lang Ontwikkelen (LLO-)aanbod, later worden microcredentials voor initieel onderwijs waarschijnlijk ook mogelijk. 

De pilot loopt tot en met december 2023 en zal daarna worden geëvalueerd. Wat de pilot precies inhoudt, wordt uitgelegd in de video en lees je verder op deze pagina.

Kijk hier voor meer informatie over de executive opleidingen Business Analytics & Data Science (BADS) en Digital Innovation & Transformation (DIT)

Wil je meer weten?

Dr. Marijn Plomp (opleidingsmanager) en Nicole Lijs staan je altijd graag te woord.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactpersoon

  • Dr. Marijn Plomp
  • Opleidingsmanager
Marijn Plomp
Nicole Lijs