Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Dieperink: 'Geen klimaattransitie zonder wetgevingsvisie'

26 september 2022
Momenteel is er veel nieuwe klimaat- en energiewetgeving in voorbereiding, vooral gericht op de realisatie van de 55%-reductiedoelstelling per 2030. Volgens bijzonder hoogleraar Klimaatverandering Marjolein Dieperink ontbreekt een essentieel onderdeel om de klimaat- en energietransitie te laten slagen: een wetgevingsvisie.

Onsamenhangende wetgeving
Om de kwaliteit van de klimaat- en energiewetgeving te waarborgen is volgens Dieperink een integraal wetgevingsprogramma nodig, ondersteund door een overkoepelende wetgevingsvisie die afgestemd is op de specifieke kenmerken van de klimaat- en energietransitie. ‘’Momenteel lopen er veel wetgevingstrajecten, waartussen geen evident, inhoudelijk verband bestaat of door de wetgever wordt gemaakt. Wetgevingsvisie is van belang om te komen tot consistentie en samenhangende wetgeving’’.

Gelijke verdeling van lusten en lasten
Dieperink bespreekt in haar oratie de vijf bouwstenen voor een wetgevingsvisie die afgestemd is op de specifieke kenmerken van de klimaat- en energietransitie. Één van die bouwstenen is het streven naar klimaatrechtvaardigheid. Dit houdt in dat er een balans moet zijn tussen het algemene klimaatbelang aan de ene kant en de belangen van specifieke ondernemingen, individuen en zwakkere groepen van de samenleving aan de andere kant. ‘’De klimaat- en energietransitie brengt zowel lusten als lasten met zich mee. Klimaat- en energiewetgeving moeten deze lusten en lasten verdelen.’’ Een ander aspect van klimaatrechtvaardigheid is dat iedereen moet kunnen bijdragen aan de klimaat- en energietransitie. ‘’Klimaatneutraliteit kan alleen worden bereikt, als ook de armere, zwakkere landen, regio’s en individuen de overstap naar fossielvrije energie en energiebesparing kunnen maken.’’

Dieperink bespreekt in haar oratie op 28 september de vijf bouwstenen om tot een wetgevingsvisie te komen.