Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Congres Talma Instituut op 25 november

1 november 2022
Congres Talma Instituut op 25 november

Zorg onder druk: Barrières voor optimale kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg begrijpen en beslechten

Datum en tijd: Vrijdag 25 november 2022, van 10:00 tot 16:00 uur met daarna een netwerkborrel.
Locatie: Auditorium en sub-zalen in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In deze bijlage vindt u meer informatie over het thema en de inhoud en sprekers van de sub-sessies.

Het programma is als volgt:

10:00: Inloop en registratie.

10:30: Een opening door Ab Klink, de oprichter van het Talma Instituut, Senior Executive Advisor, PwC en oud minister van VWS. Hierna volgt een gesprek met Talma projectleiders.

11:15: Koffiepauze waarna wij verplaatsen naar de zalen voor de sub-sessies.

11:35: Ronde 1 van de interactieve sub-sessies (1 - 4). Hierin bespreken Talma-onderzoekers onderzoeksresultaten en hierop geven sprekers uit het zorgveld hun perspectief. De sub-sessies zijn:

 1. Veranderprocessen in zorgorganisaties.
 2. Ongewenste gedragsreacties op financiële prikkels.
 3. De totstandkoming van een integraal zorg-project voor ouderen via "empathische positionering".
 4. Stimuleren van domein-overstijgende samenwerking voor passende zorg: welke instrumenten zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?

12:45: Lunchpauze en verplaatsen naar de zalen voor de sub-sessies.

13:30: Ronde 2 van de interactieve sub-sessies (5 - 8). Hierin bespreken Talma-onderzoekers onderzoeksresultaten en hierop geven sprekers uit het zorgveld hun perspectief. De sub-sessies zijn:

 1. Virtual Ward: Een virtuele zorgafdeling.
 2. Passende zorg als norm: maar met welke indicatoren maak je dat inzichtelijk?
 3. Innovatie, artificiële intelligentie en besluitvorming.
 4. Niet-gecontracteerde zorg.

14:40: Koffiepauze waarna wij verplaatsen naar het Auditorium.

15:00: "Samen op weg naar samen werken aan gezonde zorg". Een paneldiscussie met ruimte voor inbreng vanuit de zaal. De paneldiscussie vindt plaats tussen:

 1. Karen Kruijthof, Bestuurder Amsterdam UMC
 2. Duco Stuurman, Stedelijk Directeur Sociaal Domein, Gemeente Amsterdam
 3. Tamara Pieterse, Bestuurder Zorgbalans
 4. Ab Klink, Senior Executive Advisor, PwC, oud-minister van VWS
 5. Joep de Groot, Raad van Bestuur CZ, Bestuurslid ZN

16:00: Een afsluitende (netwerk) borrel

De deelname aan het congres is kosteloos.

Aanmelden voor het congres, inclusief sub-sessies? Volg deze link naar het aanmeldformulier.

Vol = vol. Mocht u zich aangemeld hebben, maar onverhoopt toch verhinderd zijn, dan vragen wij u zich af te melden door te mailen naar talma.instituut@vu.nl. Zo kunnen mensen op de wachtlijst het congres alsnog bijwonen.

We nodigen u van harte uit om deze uitnodiging met andere geïnteresseerden in uw netwerk te delen.

Vragen? Mail ze naar talma.instituut@vu.nl. Hopelijk tot vrijdag 25 november!

Contact met het Talma Instituut

Stuur een e-mail naar talma.instituut@vu.nl

Het bureau van het Talma Instituut is gevestigd in het hoofdgebouw van de VU. 

p/a Faculteit der Sociale Wetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam