Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Buijs hoogleraar Maatschappelijke en Economische Vernieuwing

14 juli 2022
In januari 2021 begon de nieuwe Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), mede ondersteund vanuit het Dr. Abraham Kuyperfonds. Deze leerstoel richt zich op de relatie tussen de economie en menselijke bloei, met bijzondere aandacht voor transitie-ethiek en de dialoog tussen ‘alternatief’ en ‘mainstream’ binnen het economisch denken. VU-hoogleraar Govert Buijs doet onderzoek naar de idealen, het begrippenkader en toekomstbeelden voor een samenleving met een nieuwe, meer menswaardige economie.

Oorsprong
De Leerstoel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing volgt op een eerdere Leerstoel geïnitieerd door de Goldschmeding Foundation. Deze, genaamd ‘Economie in relatie tot Civil Society’, startte al in 2016, binnen de afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, met als werkgebied ‘Maatschappelijke en economische vernieuwing’. In januari 2021 is deze leerstoel beëindigd en opgevolgd door de nieuwe leerstoel. Deze leerstoel is ook ingesteld door de Goldschmeding Foundation en wordt mede ondersteund door het Kuyperfonds.

Relatie economie en menselijke bloei
Buijs zet zijn onderzoekswerk over de relatie van de economie tot menselijke bloei voort, met bijzondere aandacht voor transitie-ethiek en de dialoog tussen ‘alternatief’ en wat tot nu gold als ‘mainstream’ binnen het economisch denken. Dat vraagt continue formulering en herformulering, waarderen en herwaarderen. De leerstoel haalt daarbij voeding uit andere netwerken en stromingen en biedt vanuit de filosofie voeding voor o.a. economen.

Vanuit de filosofie verwijzend naar grondbegrippen en beginselen worden vragen beantwoord zoals: waartoe dient zo’n nieuwe economie, van waaruit kan een nieuwe economie ontstaan, van wie komt deze verandering en hoe zit zo’n nieuwe economie in elkaar? “Gedurende de afgelopen tweehonderd jaar, en zeker in de laatste decennia, is het op veel plaatsen in de wereld gelukt door economische groei te ontkomen aan armoede”, stelt Buijs. “Het is de tijd voor een volgende fase: onze economie in balans te brengen met de natuur, menselijke waardigheid en bloei. Dat vergt nieuw economisch denken en nieuwe economische praktijken.”

Een nieuwe economie in Europa en vanuit het bedrijfsleven
In 2021 werd veel tijd besteed aan het schrijven van het rapport over een nieuwe economie in Europa (zie project Maatschappelijke Consultatie). Ook is gestart met een bundel met interviews met ‘veranderaars’ uit verschillende sectoren in het bedrijfsleven, ter inspiratie en om mensen in beweging te brengen. Daarnaast gaat er aandacht uit naar vernieuwing in economisch onderwijs en beoogt de leerstoel een impuls te geven aan het maatschappelijk debat over de economie. Dat gebeurt op basis van vragen zoals: wat zien mensen als obstakels in de transitie richting een menswaardige economie en welke verhalen, begrippen en termen zijn daar dienend in?

In 2022 en verder zal dit alles leiden tot nieuwe inzichten en ideeën die – via publicaties en bijeenkomsten – doorwerken in diverse projecten van de Goldschmeding Foundation, in het onderwijs en in het maatschappelijke veld, op het snijvlak van de publieke en private sector.