Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Broese van Groenou onderzoekt mantelzorgers met NWO-toekenning

3 augustus 2022
Hoogleraar ‘Informele zorg in een veranderende samenleving’ aan VU Amsterdam Marjolein Broese van Groenou heeft een toekenning ontvangen uit de NWO Open competitie SGW. De socioloog zal deze beurs inzetten voor haar onderzoek ‘Hoe blijven mantelzorgers overeind? Een onderzoek naar zorgnetwerken en welbevinden onder Nederlandse ouderen, hun partners en kinderen.’

Dat steeds meer ouderen mantelzorg nodig hebben, legt een grote druk op hun partners en kinderen. Een mogelijke oplossing is de zorg samen te delen in een zorgnetwerk met mantelzorgers en professionele hulpverleners. FAMCARE wil daarom, ten eerste,  onderzoeken welke ouderen en hun mantelzorgers in staat zijn een groot en divers zorgnetwerk op te bouwen. Ten tweede onderzoekt FAMCARE hoe dit zorgnetwerk kan bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg voor de ouderen en een lagere overbelasting van de mantelzorgers. Omdat de samenleving en het zorgbeleid in de afgelopen decennia danig zijn veranderd, zal FAMCARE, ten derde, nagaan welke maatschappelijke kenmerken bijdragen aan de vormgeving en het functioneren van zorgnetwerken. Hiermee wil FAMCARE komen tot aanbevelingen hoe om te gaan met de voorziene schaarste aan mantelzorg in de nabije toekomst.  

FAMCARE gebruikt unieke data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, 1992-2022), een langlopende studie naar het functioneren van ouderen in Nederland, en herhaalt de 2001 multi-actor studie onder partners en kinderen van LASA-respondenten om deze resultaten over de tijd te vergelijken.

“Ik ben heel blij om met mijn team de komende drie jaar te kunnen onderzoeken hoe we mantelzorgers van ouderen beter kunnen ondersteunen,” aldus Marjolein Broese van Groenou. “Het is de kroon op mijn werk naar zorg en welbevinden van ouderen. Wetenschappelijk is het onderzoek uitdagend omdat we inzichten van gevers én ontvangers van zorg in verschillende tijdsperioden combineren. Dit maakt het onderzoek uniek omdat we zo kunnen nagaan onder welke individuele, gezins- én maatschappelijke condities goed functionerende zorgnetwerken ontstaan. De vergelijking over de tijd brengt aan het licht of ouderen en hun mantelzorgers van nu voor andere uitdagingen en oplossingen staan dan twintig jaar geleden.”

Met de NWO Open competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.