Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Brandon hoogleraar Mondiale Economische en Sociale Geschiedenis

21 juni 2022
Per 1 juni 2022 is Pepijn Brandon benoemd tot hoogleraar Mondiale Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De leerstoel valt onder de afdeling Art & Culture, History and Antiquity van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Brandons onderzoek richt zich op de relatie tussen mondiale kapitalistische ontwikkeling en grootschalig geweld, in het bijzonder oorlog en slavernij.

Actuele thema’s vanuit langetermijnperspectief 
De leerstoel sluit naadloos aan bij het bestaande onderwijs aan de VU, met zijn nadruk op thema’s als globalisering, mondiale ongelijkheid, kolonialisme, imperialisme en de doorwerking daarvan in het heden. De grootste bekendheid in Nederland verwierf Brandon door zijn onderzoek naar het slavernijverleden. In 2019 publiceerde hij samen met Ulbe Bosma, vanwege het IISG als bijzonder hoogleraar eveneens verbonden aan de VU, een artikel over de betekenis van slavenhandel en slavernij voor de Nederlandse economie in de 18e eeuw. In 2020 leidde Brandon het onderzoek naar de rol van Amsterdam en zijn bestuurders in het stelsel van slavenhandel en slavernij in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Recent gaf hij leiding aan het onderzoek naar het slavernijverleden van historische voorlopers van ABN AMRO.

Brandon: “Historisch gezien was kapitalistische ontwikkeling de basis voor enorme rijkdom en sociale dynamiek, maar ook onlosmakelijk verbonden met processen van, gewelddadige onteigening, kolonisatie, sociale uitsluiting, uitbuiting en roofbouw op onze leefomgeving. Grote mondiale problemen vandaag, van klimaatverandering tot systemisch racisme, zijn niet los te zien van dit verleden.”

Decaan Susan Legêne: “Brandon neemt actief en op een uitgesproken wijze deel aan het internationale historische debat over de opkomst van het kapitalisme en wereldwijde doorwerking daarvan. Het Europese kolonialisme en imperialisme liet in de loop der eeuwen geen hoekje van de aarde onberoerd, en heeft onze hedendaagse samenleving in belangrijke mate mede gevormd. Met de benoeming van Brandon kiezen wij ervoor om de traditie van economisch-sociale geschiedenis aan de VU expliciet vanuit mondiaal perspectief te benaderen en vanuit dat bredere perspectief ook naar de Nederlandse geschiedenis te kijken. Het is een benaderingswijze die ook voor de studentenpopulatie van de VU met zijn grote diversiteit aan achtergronden van groot belang is.”

Loopbaan 
Pepijn Brandon (1980) behaalde in 2007 zijn master Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en promoveerde in 2013 (ook cum laude) aan diezelfde universiteit. Zijn proefschrift, gepubliceerd als War, Capital, and the Dutch State (1588-1795) won de D.J. Veegensprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.  
 
Na zijn promotie was hij (visiting) fellow aan de Huntington Library, het Global History Center (University of Pittsburgh), het Weatherhead Initiative of Global History (Harvard) en het Center for the Study of Slavery and Justice (Brown University). Van NWO ontving hij verschillende grote onderzoeksbeurzen: de Rubicon (2013), Veni (2016) en Vidi (2021). Dit laatste project onderzoekt episodes van grootschalige landroof in de context van Nederlandse expansie van de zestiende tot de achttiende eeuw. Naast de VU waar hij sinds 2014 verschillende aanstellingen bekleedde, heeft Brandon gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam (2008-2014) en Harvard University (2020, als visiting professor).  
 
Sinds 2016 is Brandon als senior onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), waar hij één dag per week werkzaam blijft. Tevens is hij redactielid van de International Review of Social History, de International Journal of Maritime History en vanaf deze zomer de BMGN/Low Countries Historical Review.  
 
Media 
Bekijk hier de video over de Bachelor History and International Studies en bekijk in dit NOS-artikel het interview met Brandon over zijn aandeel in het onderzoek naar ABN AMRO.