Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Bestuurswetenschapper Hans Bosselaar ontvangt ZonMW-toekenning

11 augustus 2022
Bestuurskundige Hans Bosselaar van VU Amsterdam ontvangt een toekenning van ZonMW, waarmee hij samen met collega’s van de EUR, de Radboud Universiteit en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onderzoek zal verrichten naar de manier waarop leidinggevenden bij gemeentelijke sociale diensten en UWV hun professionals beter kunnen ondersteunen en aansturen.

Met de toekenning gaat Bosselaar, samen met zijn academische collega’s, en leidinggevenden bij gemeenten en UWV, actieonderzoek doen naar de belangrijkste uitdagingen van leidinggevenden van professionals die langdurig werkzoekenden aan werk helpen. Vanwege de vaak complexe problematiek van deze werkzoekenden is dat niet eenvoudig. Het onderzoek heeft drie doelen: ondersteunen van de deelnemende leidinggevenden, inventariseren en analyseren van de uitdagingen en oplossingen en het verspreiden van de vergaarde kennis. Bosselaar vertelt: “Kern van de aanpak is dat we de kennis van wetenschappers, leidinggevenden en ervaringsdeskundigen in een zogenoemd Actielab bij elkaar brengen om de deelnemers bij de aanpak van een zelf gekozen uitdaging te ondersteunen, gezamenlijk te evalueren en eventueel bij te sturen.”

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op professionals die betrokken zijn bij het helpen van mensen met een beperking aan een baan (‘re-integratie professionals’). Bosselaar: “Om die reden was het voor ons belangrijk dat in ons eigen onderzoeksteam ook iemand met een beperking zou gaan participeren. Samen met het Servicepunt Participatiebanen van de VU (Renée van Scheppingen) is het gelukt hiervoor een collega te werven.”

ZonMW coördineert voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het onderzoeksprogramma Vakkundig aan het Werk. Dit programma heeft tot doel de kennis en innovatiekracht van gemeenten en UWV te verbeteren rond de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen.