Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wouter Halfwerk ontvangt Vidi voor onderzoek naar camouflage

14 juli 2021
Aan evolutionair bioloog Wouter Halfwerk is een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In totaal heeft NWO aan 78 ervaren onderzoekers de beurs toegekend, waarvan vijf verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Halfwerk gaat de financiering steken in het project CAMOSENSE, waarin onderzoekers proberen te begrijpen hoe een levensgemeenschap gebruik maakt van camouflage en wat er gebeurt als de omgeving verandert.

Evolutionaire wapenwedloop
De manier waarop roofdieren en prooidieren met elkaar interacteren heeft vaak grote gevolgen voor het hele ecosysteem waar ze deel vanuit maken. Veel van deze interacties worden gekenmerkt door een evolutionaire wapenwedloop: de prooi heeft eigenschappen geëvolueerd om te ontsnappen en het roofdier om zijn prooi beter te vinden en te vangen.

Camouflage als wapen
Een belangrijk rol is hierin weggelegd voor camouflage, waar met name prooidieren gebruik van maken om zich te verstoppen. Camouflage hangt echter sterk af van de gevoeligheid van roofdieren en externe eigenschappen waardoor een prooi als het ware op gaat in zijn omgeving. Voor het project CAMOSENSE concentreren de onderzoekers zich op nachtvlinders die zich overdag moeten verbergen voor vogels en ‘s nachts vleermuizen moeten zien te ontlopen.

 Nachtvlinders absorberen geluid
Halfwerk vertelt: “Onlangs hebben we met het onderzoeksteam in het lab aangetoond dat de haren op het lichaam van veel nachtvlinders ultrasoon geluid absorberen en zich hiermee ‘onzichtbaar’ kunnen maken voor het sonarsysteem van vleermuizen. In het Vidi-project gaan we voor een groot aantal soorten bepalen welke visuele en akoestisch eigenschappen ze hebben, onder welke omstandigheden ze bepaalde roofdieren kunnen tegenkomen en in welke mate ze middels camouflage beschermd zijn.”

 Database aanleggen
Deze camouflage-eigenschappen worden deels gemodelleerd en deels getest in gedragsexperimenten met vleermuizen en zangvogels. Uiteindelijk willen de onderzoekers een database aanleggen waarin per soort en per omgevingstype de camouflage-eigenschappen vastliggen. “Deze database  stelt onderzoekers in staat om veranderingen in levensgemeenschappen te voorspellen als gevolg van klimaatverandering en verstedelijking, en hiermee de gevolgen voor biodiversiteit te voorspellen en het voorkomen van insectenplagen”, zegt Halfwerk.

NWO-Vidi (Talentprogramma)
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.