Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wim Rietdijk nieuwe teamleider VU Analytics

7 juli 2021
Sinds April 2021 is Wim Rietdijk de nieuwe teamleider van het Analytics team op de Vrije Universiteit. Eerder werkte hij als principal data scientist voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar het hart trok hem naar het hoger onderwijs, waar beleid maken, data-analyse en teamwerk samenvallen. In dezelfde tijd is het rapport Studievoortgang in Coronatijd uitgebracht door het Analytics team. Tijd om te vragen hoe de overstap Wim bevalt en wat hij te zeggen heeft over het rapport.

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Wim Rietdijk. Van huis uit ben ik bedrijfskundige en econometrist en in het verleden gepromoveerd bij de Erasmus Universiteit. Daarna ben ik voornamelijk beleidsfuncties gaan uitoefenen. Tot voor kort had ik een coördinerende functie op het gebied van data en privacy bij BZK. We analyseerden allerlei soorten data voor de jaarrapportages. Dit was een leuke uitdaging, maar mijn hart ligt toch meer bij het hoger onderwijs.

En je bent nu een maand op de VU werkzaam, vertel eens!

Ik vind de intellectuele sfeer op de universiteit fijn. De mensen zijn oprecht bezig met de inhoud van hun vak en dat vind ik heel leuk, het maakt het voor mij ook een stuk makkelijker om goed verder te werken. Je ziet hier ook precies wat je betekent voor de eindgebruiker. Dat was bij BZK niet zo, daar sprak ik bijvoorbeeld de Tweede Kamer niet. De eerste maand heb ik besteed aan gesprekken en kennismakingen, aangezien de Vrije Universiteit een hele brede organisatie is. Na de eerste 35 dagen had ik wel al een redelijk een idee van de belangrijkste thema's die er waren en ben ik erachter gekomen dat we voor leuke uitdagingen staan en mooie projecten kunnen oppakken en dat gaat zeker lukken met dit team! En afgelopen week was perfect om in de data te komen. De magic first 100 days lukt wel aardig.

Dus het lijkt je te bevallen op de VU?

Ja, de eerste paar weken moet je altijd wennen aan een nieuwe functie, en moet je je de nieuwe cultuur en organisatie eigen maken. Ik vind het fijn om veel geplande afspraken bij te wonen, zoals bijvoorbeeld nu online proctoring en privacy, waarbij besproken wordt wat we wel en niet met de data mogen. Er zijn richtlijnen waaraan we data moeten toetsen, zeker met de AVG is er heel veel niet mogelijk, dus dan ga je op zoek naar wat er wel mogelijk is met de data. Er zijn ook al wat vragen binnengekomen over de doorstroom van bepaalde opleidingen, zoals: wat zijn de succesfactoren en valkuilen van de doorstroom? Dan ga je eerst in gesprek met de betrokkenen, bijvoorbeeld de faculteit, of het College van Bestuur. Daarna moet er uitgezocht worden wat precies de vraag is, en hoe men wil dat we dit aanpakken. Een ander voorbeeld is de samenwerking met de Universiteit Twente: in hoeverre is dat nodig, hoe groot verwachten we de instroom? We zagen bijvoorbeeld dat het profiel Natuur en Techniek op de middelbare scholen in Noord-Holland veel gekozen wordt, maar er is geen technische universiteit in Noord-Holland, dus vandaar de samenwerking met Twente. Zo zijn we als Vrije Universiteit ook betrokken bij het Aurora Project om flexibilisering van het onderwijs te vergroten, opdat er meer onderwijs uitgewisseld en gedeeld kan worden tussen de Aurora-universiteiten.

Heb je nog iets meegekregen van het rapport Studievoortgang in Coronatijd?

Ik heb me er nog niet goed in verdiept, wat ik wel weet is dat het BSA vorig jaar opgeschort is en dit jaar verlaagd wordt. Wat wij zien in de data is niet heel representatief: in het begin zijn weliswaar iets meer punten gehaald en ook iets hogere cijfers. Maar dat is niet het enige aspect van studiesucces: studentenwelzijn is ook een belangrijk punt en die data kunnen wij niet goed inzien. Op de Vrije Universiteit speelt welzijn van de student wel een grote rol merk ik. Daar geven we om. 

Je ziet ook nu dat die voorsprong van studenten die was gehaald weer een beetje weggevallen is. Het kan best dat die rek er nu – na anderhalf jaar corona - uit is. Maar dat moeten we nog zien.

Wat zijn de bevindingen van het rapport?

Het merendeel van de studenten gaf aan dat corona nadelige impact heeft op hun mentaal en fysiek welbevinden. Ongeveer een op de drie studenten verwachte ook meer ondersteuning vanuit de universiteit. Dit lieten we bij Student- en Onderwijszaken natuurlijk niet voorbij gaan. Er is hard gewerkt door onder andere de studentdecanen en -psychologen om tijd vrij te maken voor de studenten die er behoefte aan hadden. Daarnaast is het belangrijk voor studenten om te weten dat er op veel vlakken extra ondersteuning mogelijk is. Zo was er laatst een bijeenkomst waarin mantelzorgende studenten centraal stonden. Vijf procent van de studenten heeft hier mee te maken, zeer nodig maar tegelijkertijd heeft het ook impact op iemands studie-leven. Kortom, SOZ is een beleidsafdeling die zich breed inzet voor studenten. Dat is waarom deze baan zo leuk is!

Zijn er verder onderzoeken waarvan je vindt dat die gedaan moeten worden?

Mijn functie is niet alleen data, het is breder op verschillende vlakken. Je moet ook op strategisch niveau je dienst bewijzen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we het College van Bestuur helpen met lobbyen? Dat is een speerpunt waarin nog meer geïnvesteerd kan worden. Ook op tactisch niveau moeten we kunnen inspelen, waarbij we natuurlijk rekening houden met de AVG, de privacywetgeving. Denk aan vraagstukken als: hoe kunnen we een beter beeld krijgen van het studentenleven en studentenwelzijn? Voelen we ons nog wel prettig, ook als we alle studiepunten halen? Verder moeten we ook in beleidszaken de samenwerking met de wetenschap nastreven. Mijn persoonlijke opvatting is dat veel vragen, die relevant zijn voor een nieuw beleid, beantwoord kunnen worden met behulp van de wetenschap. Dat is dus het tactische niveau. Op operationeel niveau hebben we een redelijk goed zicht op onze data, dat we willen inzetten om voor de Vrije Universiteit relevant te zijn.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op