Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Waardevolle veengebieden dreigen te verdwijnen

13 oktober 2021
Veengebieden zijn waardevolle ecosystemen die water en grote hoeveelheden koolstof opslaan en een hoge biodiversiteit ondersteunen. Maar momenteel wordt 20 procent van het Europese hoogveen bedreigd door klimaatverandering en ontwatering.

In nieuw onderzoek, gepubliceerd in PNAS, laten wetenschappers zien hoe veen kan verdwijnen en ontstaan. Eerste auteur is VU-aardwetenschapper Ype van der Velde.

Kantelpunt
Bos en veen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo blijkt uit de studie van Van der Velde samen met collega’s uit onder andere Wageningen en Utrecht. Deze beide ecosystemen kunnen goed naast elkaar bestaan, maar ook in elkaar overgaan zodra kritische limieten worden overschreden.

Zo kan veen bos worden en bos veen. Waar organische stof ophoopt, wordt de bodem natter, groeien minder bomen, waardoor de grond nog natter wordt en uiteindelijk veen ontstaat. Andersom werkt het mechanisme zo dat door verdroging bos op veen gaat groeien, waardoor het veen nog droger wordt, afbreekt en uiteindelijk verdwijnt.

Ontstaan of behoud van veen
Van der Velde ontwikkelde een model dat laat zien waar in Europa de omstandigheden gunstig zijn voor het ontstaan of behoud van veen. Een derde van Europa heeft een klimaat dat in principe geschikt is voor de instandhouding van bestaand veen. De vorming van nieuw veen daarentegen is maar op een fractie van die terreinen mogelijk.

De nieuwe studie in PNAS is belangrijk, want nog nooit eerder is er zo expliciet met een ‘landschapsbril’ op naar venen gekeken. De wetenschappers bepleiten dat een landschappelijk perspectief – inclusief interacties tussen veengebieden, bossen en rivieren – essentieel is om de toekomst van veengebieden te begrijpen en te sturen.