Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU zet in op onderwijs op campus per september

24 maart 2021
De VU zet komend academisch jaar in op een volledige bezetting van de campus. Dit besluit heeft het College van Bestuur genomen na uitvoerig overleg over de invulling van het collegejaar 2021-2022. Tegelijkertijd wil de VU voorbereid zijn om het onderwijs af te kunnen schalen, mocht dat noodzakelijk zijn vanwege de pandemie.

Flexibel rooster

Momenteel werken we hard aan een flexibel rooster voor het nieuwe academische jaar. Een rooster dat kan worden op- en afgeschaald naar gelang de stand van zaken en eventuele overheidsmaatregelen dit najaar. Op deze manier zijn we voorbereid op diverse scenario’s en kunnen we de capaciteit op de campus zo effectief mogelijk gebruiken waarbij de toegankelijkheid van het onderwijs voor alle doelgroepen geborgd wordt. Zo kunnen we ook - mocht het noodzakelijk zijn - zonder logistieke problemen overschakelen naar een anderhalvemetercampus. Daarom zijn de zalen verdeeld over de opleidingen en inventariseren de faculteiten welke onderwijsactiviteiten prioriteit op de campus krijgen in geval een anderhalvemeterscenario aangehouden moet worden.

Op- en afschalen van onderwijs is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Voor de internationale opleidingen vraagt dit daarnaast om extra aandacht voor de instroom van internationale studenten. Voor docenten, onderwijsplanners en anderen brengt dit meer werkdruk mee. Om dit te beperken, is de inventarisatie voor het flexibel rooster zoveel mogelijk aangepast.

Doorkijk naar de toekomst

De afgelopen periode is zwaar geweest, maar ook leerzaam. De geleerde lessen nemen we mee naar de toekomst. Wat ging goed, wat behouden we en wat kunnen we verder ontwikkelen? Bovenal hebben we onze campus leren waarderen als een plek waar onderwijs en ontmoeting samenkomen. Daarnaast hebben we geleerd hoe digitale innovaties ons kunnen helpen ons onderwijs beter in te richten. Op basis van deze ervaringen willen we als VU verder groeien in het activerend onderwijs met de inzet van blended learning. Hierbij staat het leerproces centraal, waarin wij studenten door middel van fysieke interactie en met digitale tools actief betrekken en uitdagen. Als universiteit kunnen we zo hoogwaardig en toekomstbestendig onderwijs bieden aan onze huidige én toekomstige studenten.

Fysieke ontmoeting blijft natuurlijk cruciaal voor onze studenten. Door het collegejaar 2021-2022 op deze manier in te richten bieden we jou het beste van beide werelden: online maar vooral ook offline.