Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU-docent Annemie Halsema bijzonder hoogleraar in Leiden

23 november 2021
Sinds 1 september 2021 bekleedt Annemie Halsema de leerstoel Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme aan de Universiteit Leiden. De komende vijf jaar bekijkt ze hiervoor actuele maatschappelijke problemen rondom gender en diversiteit. In het 2e semester van dit studiejaar zijn VU-studenten welkom bij haar collegereeks “Fenomenologische perspectieven op gender, seksualiteit, leeftijd en ras” dat als keuzevak kan dienen.

Diversiteit in humanisme
Eén van de belangrijkste wijsgerig antropologische vragen van dit moment is volgens Halsema die naar diversiteit. Aspecten van onze identiteit zoals gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en ras zijn lichamelijk en tegelijk sociaal, en beïnvloeden in grote mate onze persoonlijke identiteit. 

‘We zijn momenteel erg bezig met de vraag op welke manier lichamelijke kenmerken onze plaats in de maatschappij bepalen. Denk aan sociale bewegingen zoals #metoo en BlackLivesMatter, die de ogen van velen hebben geopend voor discriminatie op basis van gender en ras. Een toenemend aantal van mijn studenten identificeert zich als trans en maakt hun docenten en medestudenten ervan bewust dat we zorgvuldig moeten zijn in hoe we hen benoemen,’ somt ze op. ‘Leeftijd is ook een factor die tot discriminatie kan leiden. Ouderen zijn in de COVID-19-crisis bijvoorbeeld tot een groep van “kwetsbaren” gaan behoren; soms sloot dat aan bij hun eigen ervaring, maar voor anderen was het een nieuw label waartoe ze zich moesten gaan verhouden. Al deze zaken leiden ertoe dat het van belang is om als filosoof na te denken over wat gender, ras en leeftijd betekenen en hoe we ermee omgaan.’

Diversiteit in onderwijs
Halsema is over deze problematiek een boek aan het schrijven. Ook in haar onderwijs staat die aanpak centraal. Aan de VU coördineert Halsema de universiteitsminor Gender and Diversity en geeft daarin ook een vak. ‘In Leiden ga ik een Nederlandstalig bachelorvak geven over gender, ras en leeftijd. Dat vak staat ook open voor studenten van de VU. Net als in mijn boek gaan we uit van casussen waarin gender, ras en leeftijd aan de orde zijn en belichten en analyseren die met behulp van verschillende filosofische perspectieven,’ vertelt Halsema.

Collegereeks: Fenomenologische perspectieven op gender, seksualiteit, leeftijd en ras
Halsema: ‘In deze collegereeks onderzoeken we deze complexe interacties tussen het lichaam als natuurlijke of materiële werkelijkheid, onze ervaring van het lichaam, en de manier waarop anderen ons lichaam waarnemen en benoemen. Startpunt van ieder college is een casus, roman of kunstwerk die wordt geanalyseerd met behulp van de theorieën en begrippen van denkers uit de fenomenologie en uit gender studies, zoals onder meer Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, Judith Butler, Maurice Merleau-Ponty, Sara Ahmed, Ann Fausto-Sterling.’

Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met Annemie Halsema via j.m.halsema@vu.nl