Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

VU 115e in Times Higher Education World University Ranking 2022

2 september 2021
Hoogste notering ooit.

Vrije Universiteit Amsterdam staat op plaats 115 in de World University Rankings editie 2022. Daarmee stijgt de VU een positie in vergelijking met voorgaand jaar (2021 editie – positie 116) en staat de universiteit van alle jaren dat de universiteit heeft deelgenomen aan deze ranking deze editie het hoogst genoteerd. Meer dan 1600 instellingen hebben wereldwijd deelgenomen aan de ranking en 22.000 personen vulden de vragenlijst over academische reputatie in.

De Times Higher Education World university ranking wordt uitgebracht door Times Higher Education en is een ranglijst die is gebaseerd op de overkoepelende doelstellingen van een universiteit: onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale oriëntatie. Deze doelstellingen zijn verder gespecificeerd naar dertien prestatiegraadmeters, verdeeld over vijf brede domeinen met verschillende wegingsfactoren:

  • onderwijs (leeromgeving en reputatie, 30%),
  • onderzoek (volume, inkomen en reputatie, 30%),
  • citaties (impact onderzoek, 30%),
  • internationaal perspectief (staf en studenten, 7,5%) en
  • onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven (innovatie en valorisatie, 2,5%)

Binnen deze vijf domeinen scoort de Vrije Universiteit Amsterdam zeer goed op het gebied van onderzoekskwaliteit. Daarnaast neemt dit jaar opnieuw de score en positionering het meest toe in de categorie onderwijs, onder andere gerelateerd aan leeromgeving en reputatie onder internationale studenten.

Indicator voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact
De verschillende (internationale) rankings - zoals Leiden ranking, Shanghai ARWU ranking, Times Higher Education World University- en Impact ranking, en QS ranking – hebben als doel universiteiten te rangschikken binnen verschillende domeinen: wetenschappelijk impact, wetenschappelijke reputatie, maatschappelijke impact en in sommige gevallen welk beleid een universiteit voert ten aanzien van Sustainable Development Goals.

Hoewel deze ranglijsten hun tekortkomingen hebben geven alle rankings samen wel een globaal beeld van een universiteit. De Vrije Universiteit Amsterdam vindt het belangrijk om te volgen hoe zij door externe partijen en media wordt gezien en hecht er aan om haar internationale positie eveneens in een bredere context te zien dan wetenschappelijke impact alleen.

Diversiteit en duurzaamheid
In de context van de rankings sluit bijvoorbeeld de Impact ranking van Times Higher Education goed aan op de bredere context. Deze impact ranking bestaat sinds 2018 en is vernieuwend omdat ze zich richt op de bijdrage die universiteiten leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het opvallende van het resultaat van de VU op deze THE Impact ranking is dat, naast een solide VU-score op research output en excellence, deze impact ranking juist het kenmerkende VU-profiel naar voren komt ten aanzien van de maatschappelijke connectie van de universiteit en de ambities gerelateerd aan diversiteit en duurzaamheid.