Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vidi’s voor de VU

14 juli 2021
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 78 ervaren onderzoekers, waarvan vijf van de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend.

De laureaten zijn, in alfabetische volgorde:
Historicus Pepijn Brandon ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek Land Grabbing en Nederlandse expansie (16e-18e eeuw).
Land Grabbing is een urgent wereldwijd probleem met diepe historische wortels. Brandon laat zien hoe de marktgerichte vroegmoderne Nederlandse staat grootschalige landonteigening toepaste als commerciële strategie binnen én buiten Europa. Het Nederlandse voorbeeld geeft zicht op de samenhang tussen geweld en markt in de ontwikkeling van agrarisch kapitalisme.

Bioloog Wouter Halfwerk  ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek CAMOSENSE: voorspellen van interacties tussen predator en prooi over meerdere zintuigelijke omgevingen.
Camouflage verbergt prooien tegenover zowel visuele als akoestische roofdieren. Hoe varieert camouflage voor een hele gemeenschap van nachtvlinders ten opzichte van hun belangrijkste predatoren, vleermuizen en vogels? Onderzoekers zullen de visuele patronen en ultrasone geluidsabsorptie meten van nachtvlinderharen en deze gegevens gebruiken om te voorspellen hoe levensgemeenschappen reageren op verandering.

Biochemicus Henne Holstege ontvangt de Vidi voor haar onderzoek Uitgebreid beschermd tegen dementie.
Herhalingen in de DNA-code kunnen de kans om Alzheimer te krijgen verhogen. We vergelijken herhalingen in de DNA-code van Alzheimer-patiënten en gezonde honderdplussers om te achterhalen welke herhalingen gevaarlijk zijn. Hiermee kunnen we individuele genomen gebruiken om te voorspellen wie er behandeld moet worden om hersenschade te voorkomen.    

Financieel econometrist Anne Opschoor ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek Heterogeniteit in extreme risico’s.
Onzekerheden zoals covid19 of Brexit hebben mogelijk verschillende effecten op landen en industrieën. Veel huidige modellen zijn niet in staat deze heterogeniteit goed te beschrijven. Opschoor ontwikkelt nieuwe modellen met meer heterogeniteit in risicoreacties en onderzoekt de mate van differentiatie in robuustheid van verschillende landen en industrieën in Europa.          

Neurowetenschapper Menno Schoonheim ontvangt de Vidi voor zijn onderzoek Het instortende brein bij MS: Netwerken gebruiken om klinische achteruitgang te voorspellen.
Multiple sclerose (MS) is een complexe neurologische aandoening, waarbij de meeste mensen motorisch en cognitief aangedaan worden. Schoonheim wil deze achteruitgang begrijpen en voorspellen door te bestuderen hoe schade zich verspreid door het hersennetwerk. Zo kunnen de nieuwste inzichten direct in de klinische praktijk worden gebracht.           

NWO-Talentprogramma
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 402 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 78 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19%. Lees verder op de website van NWO.