Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verzekeraars en wetenschap werken samen tegen klimaatverandering

24 september 2021
Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Verbond van Verzekeraars tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen (de gevolgen van) klimaatverandering.

De samenwerking heeft als doel om focus aan te brengen in het onderzoek naar het tegengaan van klimaatverandering om zo klimaatschade zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit de VU waren IVM-directeur Pieter van Beukering, Wouter Botzen (hoogleraar economie van klimaatverandering en natuurrampen) en Jeroen Aerts (hoogleraar water en klimaatrisico’s) aanwezig bij de ondertekening.

Betere connectie met praktijk
“Het IVM kan via dit partnership het onderwijs en onderzoek naar klimaatrisico’s beter afstemmen met de praktijk”, vertelt van Beukering. “Op die manier verhogen we de maatschappelijke impact van het onderzoek dat aansluit bij de missie van het profielthema Science for Sustainability van de VU. Botzen vervolgt: “Als interdisciplinair onderzoeksinstituut werkt het IVM aan verschillende onderzoeksprojecten naar veranderingen in extreem weer door klimaatverandering, de gevolgen voor de financiële sector en haar klanten, en oplossingen om die gevolgen te beperken. Deze krachten bundelen met verzekeraars is een logische stap om deze onderzoeksexpertise verder te versterken.” 

Oplopende schade door meer weerextremen
Het Verbond van Verzekeraars wil met dit partnership “met name investeren in die onderzoeken die daadwerkelijk het verschil maken in het tegengaan van klimaatverandering en het voorkomen en het snel afhandelen van klimaatgerelateerde schade” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Oplopende schade als gevolg van meer weerextremen door klimaatverandering is namelijk ook in Nederland al merkbaar. “Zo zijn de stormen boven de Atlantische Oceaan in de afgelopen 60 jaar zo’n 200 kilometer naar het noorden verschoven.”

Gezamenlijke onderzoeksagenda
Om beter inzicht te krijgen in de specifieke onderzoekbehoefte van verzekeraars en hoe onderzoek daarop kan aansluiten wordt in september door het Verbond van Verzekeraars een ronde tafel met verzekeraars georganiseerd om tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen voor komende jaren. VU-wetenschappers zullen daar ook bij aanwezig zijn.

Foto: Verbond van Verzekeraars. Pieter van Beukering (links) en Richard Weurding (rechts).