Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Verbeeke onderzocht geloofsleven christelijke biologiestudenten

22 juli 2021
Wat blijft er over van je geloof als je als biologiestudent dagelijks met de evolutietheorie bezig bent? VU-student Daniël Verbeeke deed onderzoek naar de ontwikkeling van het geloofsleven van christelijke biologiestudenten in de loop van hun studie. Hij ontdekte dat studenten enerzijds een spanning tussen de kerk en de universiteit ervaren, maar anderzijds ook spreken over een versterking van hun geloofsleven eerder dan een afbrokkeling.

Wetenschap en geloof 

Het onderzoek van Verbeeke, uitgevoerd ter afronding van de eenjarige masteropleiding theologie aan de faculteit Religie en Theologie en in het verlengde van een stage bij ForumC, brengt in kaart hoe studenten reflecteren op de ontwikkelingen van het eigen geloof in relatie tot hun wetenschappelijke studie. Interviews met tien biologiestudenten van diverse protestants-christelijke studentenverenigingen geven een inkijk in de manier waarop zij geloof en wetenschap tot elkaar verhouden. Een groot deel van de studenten spreekt over het ‘wetenschappelijker’ worden van hun geloof; ze maken het zich eigen en benaderen het op een systematische wijze.

Spanning tussen de universiteit en kerk 

Bepaalde wetenschappelijke inzichten leiden tot dilemma’s voor het geloof van de studenten, zoals de vraag hoe het scheppingsverhaal in het licht van evolutionaire verklaringen moet worden geïnterpreteerd. Zulke vragen keren terug in een overkoepelend thema binnen het onderzoek: de spanning tussen de universiteit en de kerk. Hoewel de studenten geen fundamenteel conflict tussen geloof en wetenschap zien, zijn tegenstrijdige uitingen van de religieuze en academische gemeenschappen voor hen wel verwarrend. Wanneer een voorganger in een preek op een oppervlakkige wijze wetenschappelijke theorieën afwijst, of als een tekstboek neerbuigend spreekt over religieuze opvattingen, ontstaat een gevoel van vervreemding.

Verrijking van het geloofsleven 

Verbeeke: “Ondanks de vragen die hun studie oproept, benadrukken respondenten dat ze herkenning vinden in voorbeeldfiguren die laten zien hoe geloof en wetenschap samen kunnen gaan. Verder geldt voor een groot deel van de studenten dat de studie tot een verrijking van hun geloofsleven geleid heeft. Het bestuderen van de natuur aan de hand van wetenschappelijke methodes zorgt voor een gevoel van verwondering ten opzichte van de Schepper. Voor sommige studenten gaat dit ook op voor een wetenschappelijke theorie zoals de evolutietheorie. Zo vertelt één student dat de evolutietheorie zijn beeld van God verdiept heeft: God is niet alleen de Schepper van de aarde, maar op een diepzinniger niveau maakt hij gebruikt van een ingewikkeld proces als evolutie.”

In de media

Nederlands Dagblad

Groot Nieuws Radio (luister terug vanaf 1 uur en 17 minuten)