Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Veel grotere methaanuitstoot Australische kolenmijnen dan gedacht

29 november 2021
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksinstituten SRON en TNO hebben het Nederlandse ruimte-instrument TROPOMI gebruikt om methaanemissies te berekenen van zes Australische kolenmijnen. Daaruit blijkt dat de mijnen verantwoordelijk zijn voor een veel grotere methaanuitstoot dan voorheen werd verwacht op basis van landelijke rapportages.

De Australische kolenmijnen leveren samen 7% van de landelijke kolenproductie, maar ze blijken ongeveer 55% uit te stoten van wat Australië opgeeft voor hun totale methaanuitstoot uit kolenmijnen. Alle bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology. Vanuit de VU zijn aardwetenschappers Sander Houweling en Ilse Aben betrokken bij het onderzoek.

Australië staat in de mondiale top-5 van kolenproducerende landen. Het geeft ongeveer een miljoen ton methaanuitstoot op voor zijn kolenmijnen. "Het is moeilijk te geloven dat 7% van de kolenproductie verantwoordelijk is voor 55% van de methaanemissies van kolenmijnen", zegt Aben, die de onderzoeksgroep leidt. "Dus in werkelijkheid is de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd. En nog belangrijker is dat we nu weten welke mijnen zulke grote uitstoters zijn, zodat we onze inspanningen beter kunnen richten op het beperken ervan." Aben is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Aardwetenschappen aan de VU en tevens senior scientist bij het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek (SRON).

Hoge uitstoot bovengrondse mijn
Het onderzoeksteam bestudeerde vijf ondergrondse mijnen en één bovengrondse mijn. Vooral de uitstoot van de bovengrondse mijn — Hail Creek — springt eruit. Het is één van de 73 bovengrondse mijnen in Australië, maar neemt 88% van de totale opgegeven emissie van bovengrondse mijnen voor zijn rekening. Eerste auteur Pankaj Sadavarte (verbonden aan SRON en TNO): "De opvallendste bevinding is dat de uitstoot van de bovengrondse mijn zoveel hoger is dan verwacht, en veruit de grootste is die we zien in de TROPOMI-data over het kolenmijngebied in Queensland. In zijn eentje is Hail Creek verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van alle zes bestudeerde mijnen samen. Terwijl algemeen wordt aangenomen dat bovengrondse mijnen veel minder methaan uitstoten dan ondergrondse mijnen. En om eerlijk te zijn begrijpen we nog steeds niet waarom deze mijn zoveel methaan uitstoot."

"Hail Creek toont opnieuw de waarde aan van het meten van broeikasgassen vanuit de ruimte en laat de snelle ontwikkeling zien die deze techniek doormaakt", vertelt Houweling, hoogleraar atmosfeer en broeikasgassen aan de VU. "De detectie van methaanlekken is nu nog beperkt tot heel grote bronnen, maar de detectiegrens kan nog een heel eind omlaag. Daarmee is een sterke groei te verwachten in het aantal meetbare bronnen en komt grootschalige monitoring van broeikasgasemissies binnen bereik."

Mondiale impact van methaan
Methaanreductie wordt gezien als cruciale stap om klimaatverandering te vertragen op de korte termijn. Eerder deze maand hebben op initiatief van de VS en de EU ruim honderd landen de Global Methane Pledge ondertekend op de COP26 in Glasgow, om in 2030 de methaanuitstoot terug te hebben gebracht met 30% ten opzichte van 2020. Een paar belangrijke methaanuitstotende landen, waaronder Australië, hebben deze toezegging niet ondertekend.

Over TROPOMI
Het TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) is een ruimte-instrument aan boord van de Europese Copernicus Sentinel-5 Precursor satelliet. Wereldwijd meet TROPOMI de samenstelling van onze atmosfeer wat relevant is voor onderzoek naar het klimaat en luchtkwaliteit.

Fotobijschrift: TROPOMI methaanobservaties op twee verschillende dagen laten duidelijk drie kolenmijnlocaties zien. De bovenste is de bovengrondse mijn, terwijl de andere locaties bestaan uit ondergrondse mijnen. Boven: Hail Creek. Midden: Broadmeadow, Moranbah North en Grosvenor. Onder: Grasstree en Oaky North.