Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

SKO-project: Voorbereiding beroepsloopbaan MA of Neurosciences

2 september 2021
Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst binnen (of buiten) de academie, heeft Christiaan de Kock zich in zijn Senior Kwalificatie Onderwijs-project (SKO-project) “Career and Academic Skills Portfolio” gericht op vaardighedenonderwijs binnen de Research Master of Neurosciences.

Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst binnen (of buiten) de academie, heeft Christiaan de Kock zich in zijn Senior Kwalificatie Onderwijs-project (SKO-project) “Career and Academic Skills Portfolio” gericht op vaardighedenonderwijs binnen de Research Master of Neurosciences.

In 2019 gaf de Nationale Studenten Enquête aan dat studenten Master of Neurosciences behoefte hadden aan extra ondersteuning ter voorbereiding op een beroepsloopbaan. Naar aanleiding hiervan werd vaardighedenonderwijs toegevoegd aan het Master of Neurosciences curriculum, en ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling geboden.

Vaardighedenonderwijs is pas recent onderdeel van het curriculum. Dit gaf het SKO-project van De Kock de tijd, ruimte en focus voor een grondige evaluatie, waardoor aanvullende wensen van studenten konden worden geïmplementeerd. Hiervoor werden evaluatiegesprekken gevoerd met huidige studenten en alumni.

Naar aanleiding van de grondige analyse, komt het vaardighedenonderwijs in het gehele curriculum. Veel docenten, cursus- en track coördinatoren dragen hun steentje bij aan het doceren van “soft skills”, zoals stress management, projectplanning, mentale weerbaarheid, wetenschapscommunicatie en sollicitatietraining. Daarnaast hebben de gesprekken met studenten (en alumni) geleid tot betere aansluiting van eindtermen en teaching activities van het curriculum op de leerbehoeften van studenten.

Madison Carr heeft als cursuscoördinator haar eigen ervaringen met het vaardighedenonderwijs gecombineerd met de bevindingen uit het SKO-project van De Kock, en uitgewerkt in een voorstel voor brede onderwijsvernieuwing. Dit betreft onderwijsactiviteiten waarbij studenten gedurende hun masterstudie leren te reflecteren op hun professionele competenties en verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen groei. Dit voorstel is inmiddels gehonoreerd met een Comenius subsidie van NRO waardoor Madison Carr in de komende jaren het vaardighedenonderwijs verder kan uitwerken binnen de master opleidingen Neurosciences, Biomedical Sciences en Biomolecular Sciences.