Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Samira Rafaela geeft inspirerende PPE commencement speech

25 november 2021
Europees Parlementslid Samira Rafaela kwam op 8 november naar het John Stuart Mill College ter gelegenheid van de afstudeerceremonie van Philosophy, Politics & Economics (PPE). In haar openingsspeech ging ze in op onderwerpen als gelijke vertegenwoordiging en een gedeelde missie van vooruitgang.

Samira Rafaela is een Nederlands lid van het Europees Parlement voor D66. In haar parlementaire werk streeft ze naar een eerlijker, duurzamer handelsbeleid en een inclusievere Europese arbeidsmarkt. “Gelijke vertegenwoordiging betekent dat elk individu rolmodellen kan hebben; individuen met wie je je kunt identificeren en wiens succes haalbaar lijkt.” zei ze tegen het publiek. “Toen ik in 2019 het Europees Parlement binnenkwam, waren die herkenbare individuen voor mij afwezig. Soms voelde ik me ontmoedigd om zo weinig gelijkenis met mezelf te zien in het Europees Parlement, maar het heeft me ook gesterkt in mijn missie om gelijke vertegenwoordiging te bereiken en meer rolmodellen te creëren voor de toekomstige generatie.”

Een rode draad door de toespraak was onrecht, maar ook het potentieel voor verandering die een nieuwe generatie met zich mee kan brengen. “De geschiedenis heeft ons herhaaldelijk bewezen dat verandering altijd het resultaat is van mensen die zich inzetten om bij te dragen aan een gedeelde missie van vooruitgang. Verandering komt van de studenten die zich hard maken voor betaalbare huisvesting, studenten die wereldwijde klimaatmarsen organiseren en van iedereen die Black Lives Matter zegt.” Samira moedigde afgestudeerden aan om zich uit te spreken over hun ambities en het onrecht dat ze willen veranderen. "Jullie erven een wereld die al heeft bewezen dat vooruitgang mogelijk is, en nu is het jullie beurt om dat opnieuw te bewijzen."

“Jullie erven een wereld die al heeft bewezen dat vooruitgang mogelijk is, en nu is het jouw beurt om dat opnieuw te bewijzen.”  

Het John Stuart Mill College wilde de huidige studenten niet de kans ontnemen om ook Samira Rafaela te ontmoeten. Daarom gaf ze voorafgaand aan de ceremonie een gastcollege over vrouwenrechten en conservatisme in de EU. Samira en de studenten bespraken seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, evenals mensenrechten binnen de EU in het algemeen. Daarnaast sprak ze over haar persoonlijke ervaring over lid worden van het Europees Parlement. “Het was heel indrukwekkend." zei PPE-politiek coördinator Özlem Terzi. "We hopen Samira binnenkort weer te verwelkomen op het college om dit gesprek voort te zetten”, 

Better decisions for a better world

"Gebruik je unieke stem; voor jezelf, voor je gemeenschap, voor verandering. Gebruik je stem om politici op te roepen ambitieuzer te zijn in het creëren van een meer gelijke en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Of gebruik je stem om zelf politicus te worden; om de lat hoger te leggen en de samenleving te veranderen."