Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Samenwerking VU-NT2 en VU Lerarenacademie

23 september 2021
VU-NT2 en VU Lerarenacademie bieden samen opleidingen en cursussen aan voor NT2- en ISK-docenten en leraren in het voortgezet onderwijs. Wat levert dat op voor scholen en docenten? Hoe zien opleiders Wilma Jongejan (W) en Rachel Zuilhof (R) de toekomst van het onderwijs? In dit dubbelinterview stellen ze elkaar daarover vragen en vertellen over hun praktijkervaringen.
  • Wilma Jongejan is coördinator lerarenopleidingen en verantwoordelijk voor het professionaliseringsaanbod voor leraren voortgezet onderwijs bij de VU Lerarenacademie. Wilma komt veel op scholen, geeft samen met collega’s diverse cursussen en zij begeleidt trajecten voor leraren die zich verder willen ontwikkelen.
  • Rachel Zuilhof  is docent NT2, docenttrainer, assessor en adviseur voor maatwerk- en incompanytrajecten bij VU-NT2. Rachel geeft zelf naast de NT2-lessen veel op trainingen op het gebied van Interculturele communicatie, praktijkgericht leren en activerende didactiek. Dit doet ze voor zowel beginnende NT2-of ISK docenten, ervaren docenten als taalvrijwilligers.

R: Wilma, hoe ben je in dit vak gerold? 
W: Ik heb orthopedagogiek gestudeerd met als specialisatie leerproblemen. Tijdens mijn studie en stages kwam ik al in het onderwijs terecht. Voordat ik zo'n 12 jaar geleden bij de VU kwam, werkte ik onder andere bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ik me bezighield met taal- en leesinterventies in het onderwijs en het trainen van leerkrachten daarin. En jij?
R: Mijn interesse voor het NT2-vak begon tijdens mijn studie Sociologie en Antropologie der niet-westerse samenlevingen. Ik deed onderzoek naar het aanbod Nederlandse taallessen in Noord-Marokko en ik merkte dat ik én het onderwijs én de doelgroep interessant vond. Na de NT2-docentenopleiding NT2 heb ik bij diverse taalaanbieders en de LOI gewerkt als projectmanager en docent NT2. Al die opgedane kennis en ervaring kan ik nu goed gebruiken bij VU-NT2.

R: Welke visie op onderwijs staat bij de Lerarenacademie centraal? 
W: Bij ons staat de leerling en specifiek de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Wij willen leraren handvatten geven om in hun onderwijs zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wat leerlingen nodig hebben. Daar draait het onderwijs wat ons betreft echt om.
R: Dat sluit aan bij de visie van VU-NT2. Bij ons staat de tweedetaalleerder centraal, we willen ervoor zorgen dat die een goede plek vindt in de Nederlandse samenleving. Daarin kunnen we elkaar dus helemaal vinden!

W: We werken nu een paar jaar samen en we geven steeds vaker samen onderwijs hè?
R:
Zeker! De Lerarenacademie verzorgt het vak didactiek in onze docentenopleiding, naast de NT2-didactiek en vakinhoud. Daardoor kun je zelfs als je geen lesbevoegdheid hebt, toch NT2-docent worden en dat is ook wat ik zelf heb gedaan. We geven samen ook steeds vaker opleidingen en trainingen voor het ISK-onderwijs, want de Lerarenacademie is thuis in de pedagogiek en didactiek voor het voortgezet onderwijs en VU-NT2 heeft veel kennis van tweedetaalverwerving en anderstalige leerlingen in de klas.

TAALONTWIKKELING IN DE KOOKLES

W: Op de ISK-scholen hebben we samen cursussen verzorgd, dat was erg inspirerend. En ook op een reguliere vo-school waar veel instroom is vanuit de ISK’s hebben we de docenten begeleid. Ik word er heel blij van, ik heb die cursussen van dichtbij mogen meemaken en samen hebben we iets heel waardevols voor docenten in handen. Ik vind het mooi om te ervaren dat je daarmee impact kunt hebben.
Een leuk voorbeeld daarvan is wat er gebeurde tijdens een cursus voor een docententeam van een vmbo-school. We bespraken het stimuleren van de taalontwikkeling in je lessen. Bij de docent van praktische kooklessen, die eigenlijk dacht dat dit voor zijn vak niet opging, viel ineens het kwartje. Hij lepelde allerlei voorbeelden op van hoe ook hij meer aandacht voor de taalontwikkeling kon integreren in zijn lessen.

VEEL PRAKTIJKOPDRACHTEN EN VAN ELKAAR LEREN

R: Ook ik ben blij met wat we samen voor scholen kunnen betekenen. We hebben daarop dezelfde visie: de training, opleiding of cursus is altijd maatwerk, op basis van de vraag en leerdoelen. Daarbij nemen we de input van deelnemers serieus en we geven het een plaats in de lessen. Er is veel interactie en de ervaringen van docenten worden door ons aangevuld met nieuwe inzichten. Je merkt dat door de vele praktijkopdrachten collega’s elkaar steeds beter leren kennen en van elkaar leren.

W: Als je dat zegt, moet ik denken aan de ISK waar we een cursus klassenmanagement en differentiatie verzorgden. Door de ervaringen die de docenten daarbij uitwisselden, constateerden ze dat ze er eigenlijk allemaal andere regels en aanpakken op na hielden en dat dit wel eens de oorzaak van een aantal knelpunten kon zijn. Elkaar beter leren kennen op de inhoud kan echt grote meerwaarde hebben.

LESSON STUDY VOOR NIEUWKOMERS

W: We hebben ook al nagedacht over waar we verder nog de handen ineen kunnen slaan, bijvoorbeeld met Lesson Study. Een professionaliseringswijze die in het voortgezet onderwijs al aardig bekend is. Kortgezegd ga je als docententeam lessen samen ontwerpen en onderzoeken, waardoor je met elkaar kennis en vaardigenheden uitbreidt en daarmee de lessen kunt versterken. Daarvoor zien we ook toepassingen binnen de ISK’s.  

R: Met Lesson Study breng je een docententeam dichter bij elkaar, vooral door de onderlinge interactie: wat is jouw visie, wat vind jij goed onderwijs, hoe kunnen we nu onze leerlingen echt op maat helpen?  Ik kijk ernaar uit om de ISK-docenten hiermee kennis te laten maken tijdens de LOWAN-dag op maandag 8 november 2021.

BLENDED ONDERWIJS EN PRAKTIJKGERICHT DE TAAL LEREN  

R: Welke uitdagingen zie jij voor de toekomst?

W: Het onderwijs zit altijd boordevol uitdagingen! Maar afgelopen jaar was wel heel turbulent, met de snelle en onverwachte omschakeling naar online en blended onderwijs. Iedere school heeft daar naar eer en geweten zo goed mogelijk vorm aan gegeven, maar zeker voor doelgroepen waarbij de taalontwikkeling een grote rol speelt, is de kwaliteit van online onderwijs erg belangrijk. De voorspelling is dat blended onderwijs blijvend een grotere rol gaat spelen. Wij willen scholen graag ondersteunen om dat goed vorm te geven.

W: Vanuit het NT2-onderwijs gezien, hoe gaat dat de komende jaren veranderen denk je?

R: Ik verwacht dat het NT2-onderwijs nog verder zal professionaliseren en dat het nog praktijkgerichter zal zijn. Nu hangt praktijkgerichte taal op taalscholen er vaak nog een beetje bij: ‘Oh ja ik moet ook nog een praktijkopdracht meegeven’. Ik denk dat in de toekomst docenten nagenoeg niet meer op school lesgeven, maar begeleiden op de werkplek en de cursist(en) de taal aanleren die nodig is in de praktijk. Ik hoop eerlijk gezegd dat er nog een grotere bewustwording daarvan komt en dat we de middelen krijgen om dit te ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik dat we door de online-lessen anderstaligen gaan begeleiden die in het buitenland verblijven en daar samenwerken met Nederlanders. Je hoeft elkaar niet meer live te zien om toch een NT2-cursus te volgen.

W: Zo blijft onderwijs altijd interessant, het is nooit saai!

Terug naar VU-NT2 homepage

Terug naar VU Lerarenacademie homepage