Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Problemen van TA-ex-gedetineerden kunnen leiden tot terugval

29 oktober 2021
Gedetineerden van de Terroristenafdeling (TA) kampen na vrijlating met diverse problemen op het gebied van werk, huisvesting en schulden. Deze problemen en het ervaren van gebrek aan ondersteuning kan leiden tot terugval op oude extremistische netwerken. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Terugval op extremistische netwerken

Uit het onderzoek blijkt dat TA-ex-gedetineerden soms terugvallen op hun oude extremistische netwerk. De kans hierop lijkt groter wanneer ze een gebrek aan ondersteuning ervaren en er veel problemen spelen op het gebied van huisvesting en financiën. 'De resultaten laten zien dat turbulente levens binnen deze populatie eerder regel dan uitzondering zijn. Een aanzienlijk deel van de groep heeft al een fors strafblad voorafgaand aan de TA-detentie, en na detentie zien we een veelheid aan problemen op diverse levensdomeinen', aldus wetenschapper Elanie Rodermond. Het voor lange tijd geen VOG kunnen krijgen en het mogelijke verlies van de Nederlandse nationaliteit dat sommigen boven het hoofd hangt, worden als extra obstakels genoemd.

Recidive na vrijlating

Of het mogelijk terugvallen op het extremistisch netwerk resulteert in een een verhoogde recidive, is nog onduidelijk. Wel is opvallend dat recidive na vrijlating bij TA-ex-gedetineerden hoger is dan tot nu toe uit onderzoek is gebleken. Een kwart van de TA-ex-gedetineerden recidiveerde in de jaren na vrijlating en pleegde minimaal één misdrijf. Negen personen hiervan pleegden een terroristisch misdrijf. Meestal ging het om een veroordeling wegens ‘deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven’. 

Ondersteunend netwerk cruciaal

De wetenschappers concluderen op basis van het onderzoek dat TA-ex-gedetineerden gebaat zijn bij een intensievere voorbereiding op hun vrijlating dan nu het geval is, en bij ondersteuning ná de detentie. 'Het onderzoek geeft aanleiding tot intensivering van het re-integratietraject, zowel tijdens als na detentie. Lange tijd heeft de nadruk rond deze populatie gelegen op risicobeheersing, en dit is ten koste gegaan van het ondersteunen van re-integratie. Toch komt ook het gros van deze gedetineerden binnen nu en een aantal jaren vrij, en dan is een betere voorbereiding op de re-integratie belangrijk om terugval te voorkomen', licht Rodermond toe. Aandacht voor persisterende radicale denkbeelden die re-integratie of het verlaten van een extremistisch netwerk in de weg staan, zou idealiter samengaan met ondersteuning bij het bredere proces van resocialisatie, zoals het vinden van een betekenisvolle baan. De bevinding dat een ondersteunend netwerk cruciaal is in de periode na detentie, wijst erop dat de band met kinderen, overige familieleden en vrienden buiten het extremistische netwerk waar mogelijk onderhouden moet worden tijdens de detentie.