Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek naar ongelijkheid bij overgang van opleiding naar werk

8 november 2021
Jos Akkermans (School of Business and Economics) heeft samen met collega’s aan VU Amsterdam Romy van der Lee en Bianca Beersma (Faculteit der Sociale Wetenschappen) en partners van de HvA en ROC van Amsterdam een toekenning ontvangen van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Hiermee gaan zij ongelijkheid tijdens de overgang van opleiding naar werk bij Amsterdamse jongeren onderzoeken.

Met het onderzoek ‘Een slecht begin is het dubbele werk? Ongelijkheid tijdens de transitie van opleiding naar werk’ willen de onderzoekers het ontstaan van ongelijkheid voor én na de transitie naar de arbeidsmarkt beter begrijpen. Daarnaast willen ze bijdragen aan interventies om ongelijkheid onder jongeren te voorkomen of tegen te gaan.

“Door jongeren te volgen brengen wij oorzaken van ongelijkheid op het gebied van inzetbaarheid van jongeren in kaart, die mogelijk versterkt zijn door de coronacrisis. Tevens formuleren we aanknopingspunten voor interventies ter ondersteuning van Amsterdamse jongeren. Kwetsbare groepen kunnen hierdoor vroegtijdig geïdentificeerd en ondersteund worden om negatieve effecten op de lange termijn te beperken,” schrijven de onderzoekers.

Jos Akkermans is projectleider en expert in loopbaanonderzoek. Samen met Romy van der Lee (expert in diversiteit en inclusie), Bianca Beersma (expert op het gebied van samenwerking en competitie) vormt hij het interdisciplinaire onderzoeksteam van de VU. Door de samenwerking met de HvA en ROC van Amsterdam wordt onderzoek gecombineerd met implementatie in de praktijk. Het twee jaar durende onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Kenniscentrum Ongelijkheid. Met deze toekenning wordt onder andere een postdoctorale onderzoeker aangenomen.

“We zijn ontzettend blij met de toekenning van dit project omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar de “employability”-ontwikkeling bij jongeren in de omgeving Amsterdam,” vertelt hoofdonderzoeker Jos Akkermans. “Specifiek gaan we kijken naar mogelijke ongelijkheid tijdens de overgang naar de arbeidsmarkt. Een cruciaal thema waar in onderzoek naar loopbaansucces en diversiteit nog onvoldoende kennis over beschikbaar is. Met dit project hopen we ROCs, hogescholen en universiteiten te helpen bij het beter begrijpen van en interveniëren op mogelijke ongelijkheid van studenten tijdens de start van hun professionele loopbaan.”

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad: UvA, VU, HvA en Inholland. Het centrum heeft als doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.