Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderwijs VU Law Academy: online via Zoom of klassikaal op de VU

27 juni 2021
Het denken over en het vormgeven van online onderwijs heeft in de afgelopen anderhalf jaar een enorme vlucht genomen. De maatregelen omtrent covid-19 vereisten dat u als cursist het onderwijs zoveel mogelijk op afstand volgde. Dit had voor- en nadelen. Nu het einde van de grootste crisisperiode in zicht begint te komen, orienteert VULaw zich op hoe u ons postacademisch onderwijs in de toekomst kunt volgen.

Ook na corona behoefte aan online onderwijs onder juridische professionals
In mei 2021 hebben we door middel van een vragenlijst onderzoek gedaan naar de ‘post-corona’ behoefte aan online onderwijs onder onze cursisten (juristen en advocaten). Ruim 300 juridische professionals (juristen en advocaten) hebben hieraan meegedaan.

Hen is onder meer gevraagd of zij, wanneer de coronacrisis voorbij is, een korte cursus (3 á 4 uur) bij voorkeur klassikaal of online zouden willen volgen. Ook is hen gevraagd naar het ideale aantal bijeenkomsten online versus op locatie bij een leergang van meerdere bijeenkomsten. De resultaten zijn opvallend: 41% van de juristen en advocaten volgt ook na corona korte cursussen bij voorkeur online. 49% heeft een voorkeur voor cursussen op locatie en 10% maakt het niet (veel) uit. Ook bij de leergangen zien we dat een aantal respondenten ten minste een aantal bijeenkomsten online zou willen volgen; wel geven zij in de open antwoorden aan dat dit ook aan het doel van de bijeenkomsten ligt en de verwachtte hoeveelheid interactie. Bij meer interactie tussen deelnemers onderling gaat de voorkeur vaker uit naar onderwijs op locatie. Bij een leergang waarin veel interactie gevraagd wordt gaat de voorkeur uit naar onderwijs op locatie.

Najaar 2021: cursussen hybride, leergangen op de VU
Omdat er grote vraag is naar zowel cursussen online als ook cursussen op de VU, zullen de cursussen van de VU Law Academy in het najaar van 2021 allemaal hybride worden aangeboden. Dit betekent dat je als cursist kunt kiezen of je de cursus live op de VU of live online via Zoom volgt. Je maakt jouw voorkeur kenbaar (live op de VU of live online via Zoom) via een nieuw veld op het inschrijfformulier van de cursussen.
Let op: indien zich minder dan 5 cursisten opgeven voor de klassikale variant, behoudt de VU Law Academy zich het recht voor om de cursus alleen online aan te bieden. We laten je dit tijdig voor de start van de cursus weten.

Alle leergangen bieden we klassikaal op de VU aan vanwege de hoge mate van interactie bij dit type onderwijs en zolang de maatregelen van het RIVM en de VU het toelaten. Ervaring leert ons dat de vorming en cohesie in een leergroep gebaat zijn bij face-to-face ontmoeting, en dat dit ten goede komt aan het netwerken tussen de deelnemers in de groep. Ook duren de bijeenkomsten van leergangen vaak wat langer, waardoor het concentratievermogen in een op leren ingerichte onderwijsruimte vaak langer vastgehouden kan worden en men de leerstof beter oppikt. Dit gaven veel respondenten ook zelf in ons onderzoek aan. Indien het niet mogelijk is om een leergang fysiek bij te wonen (bijv. v.w. ziekte) neem dan contact op met de leergang coordinator.