Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Michel den Elzen benoemd tot bijzonder hoogleraar bètafaculteit

27 juli 2021
Michel den Elzen is per 1 augustus 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel "International Climate Policy and Mitigation of Climate Change" bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Faculteit der Bètawetenschappen.

Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waar Den Elzen werkt als senior onderzoeker op het terrein van internationaal klimaatbeleid. Den Elzen gaat zich richten op het analyseren van internationaal klimaatbeleid en beleidsscenario’s aan de hand van berekeningen met geïntegreerde computermodellen die ontwikkeld zijn bij het PBL. De aanstelling is voor 0.2 fte voor een periode van vijf jaar.

Aanvullend beleid voor realisatie klimaatdoelen
Het huidige klimaatbeleid van alle landen is onvoldoende om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot “ruim onder” twee graden en het liefst in de buurt van anderhalve graad, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Den Elzen: “Er is aanvullend beleid van nationale overheden en niet-statelijke actoren nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In 2021 moeten landen toezeggingen doen om hun uitstoot van broeikasgassen voor 2030 verder te reduceren. Dit moeten aanscherpingen zijn ten opzichte van hun eerdere bijdrages.”

Op het terrein van niet-statelijke actoren, zoals bedrijven en steden, wil Den Elzen meer inzicht krijgen in hun bijdrage om de uitstoot verder te reduceren en de wisselwerking daarvan met het nationale klimaatbeleid. Hiervoor zal de methodiek in de bestaande beleidsmodellen verder moeten worden verbeterd.

Uitgebreide modelanalyses
Naast het analyseren van de implementatie van het Klimaatakkoord, richt Den Elzen zich ook op het verkennen van de effecten van het huidige en aanvullend klimaatbeleid, de reductietoezeggingen van landen en klimaatmitigatiescenario’s die consistent zijn met de klimaatdoelen van Parijs. “Met behulp van modelanalyses worden de effecten op energiegebruik en productie, de uitstoot van broeikasgassen, het landgebruik en de bijbehorende klimaateffecten, en de kosten en macro-economische effecten verkend”, aldus Den Elzen.

Het onderzoek sluit goed aan bij huidig klimaatonderzoek aan het IVM en internationaal klimaatbeleidsonderzoek op het PBL ter ondersteuning van de internationale klimaatonderhandelingen en het internationale klimaatbeleid van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie.

CV
Den Elzen promoveerde in 1993 bij de Universiteit Maastricht. Hij heeft als hoofd(auteur) deelgenomen aan diverse rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om de mogelijkheden van klimaatverandering te beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij heeft ook meegewerkt als hoofdauteur aan alle ‘Emissions Gap’ rapporten van de VN (UNEP), welke jaarlijks verschijnen sinds 2010. In deze rapporten worden de beloftes en het huidige beleid van alle landen op klimaatgebied geanalyseerd en er wordt onderzocht hoe groot de kloof is tussen deze inspanningen en wat er nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Den Elzen geeft momenteel leiding aan het onderzoeksproject Mondiaal Klimaat bij het PBL en DG CLIMA, een door de EU gefinancierd project op het terrein van internationaal klimaatbeleid voor de Europese Commissie.