Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meer mensen lage kans op kustoverstromingen dan gedacht

29 juni 2021
Door rekening te houden met tropische cyclonen verdubbelt de wereldbevolking die wordt blootgesteld aan kustoverstromingen met een lage waarschijnlijkheid. Dit blijkt uit een nieuwe studie die extreme zeespiegels op wereldschaal heeft gesimuleerd die worden veroorzaakt door tropische en extra-tropische cyclonen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en het Netherlands eScience Center. Met behulp van hun nieuwe dataset ontdekten de onderzoekers dat 192 miljoen mensen worden blootgesteld aan een overstroming van 1 op de 1000 jaar, waarvan 60% kan worden toegeschreven aan tropische cyclonen, ook wel orkanen of tyfoons genoemd. Eerdere studies hebben de wereldwijde blootstelling aan kustoverstromingen met een lage waarschijnlijkheid met 31% onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in Nature's Communications Earth & Environment.

Kustgemeenschappen beschermen
Stormwinden kunnen het zeewater naar extreme niveaus duwen, waardoor kustoverstromingen ontstaan. Dit tsunami-achtige fenomeen wordt een stormvloed genoemd. Stormvloeden die optreden langs laaggelegen, dichtbevolkte kustlijnen kunnen verwoestende maatschappelijke, economische en ecologische gevolgen hebben. Om inzicht te krijgen in de dreiging van kustoverstromingen, moeten terugkeerperiodes van stormgetijden, gedefinieerd als het stijgende waterpeil door de combinatie van stormvloed en getij, nauwkeurig worden geëvalueerd.

In de afgelopen jaren heeft grootschalige hydrodynamische modellering een snelle groei doorgemaakt en biedt het voldoende nauwkeurigheid om te beginnen met het informeren van beleidsvorming. De lage waarschijnlijkheid van kustoverstromingen die veroorzaakt worden door tropische cyclonen is alleen de blinde vlek van bestaande datasets. Daarom ontwikkelden de onderzoekers de nieuwe wereldwijde Coastal dataset of Storm Tide Return Periods (COAST-RP).

Nauwkeuriger inschatten van het wereldwijde overstromingsrisico
De onderzoekers gebruikten een globale dataset (STORM) met gegevens van tropische cyclonen, die duizenden jaren aan tropische cycloonactiviteit vertegenwoordigen, als input voor dit onderzoek. “Door voor het eerst op wereldwijde schaal tropische cyclonen met een lage waarschijnlijkheid expliciet op te nemen in hydrodynamische simulaties, biedt onze nieuwe dataset een substantiële verbetering ten opzichte van bestaande datasets”, zegt Job Dullaart, onderzoeker aan de VU Amsterdam (IVM) en eerste auteur van het onderzoek.

Validatie met regionale studies in de Verenigde Staten en Australië toont aan dat de berekende terugkeerperiodes van extreme zeespiegels zeer nauwkeurig zijn. De COAST-RP dataset kan daarom worden gebruikt om de gebieden met een risico op kustoverstromingen nauwkeuriger in te schatten. Bovendien biedt de dataset een verbeterde basis voor het inzichtelijk maken van toekomstige risico's bij zeespiegelstijging. Om andere onderzoekers gebruik te laten maken van de nieuwe dataset en besluitvormers te ondersteunen, hebben de onderzoekers de dataset vrij toegankelijk online gemaakt.