Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Mathias Coeckelbergs CLARIAH Research Fellow

1 juli 2021
Hoe kunnen we in een oude bijbelvertaling taalpatronen en tekststructuren ontdekken? En hoe kunnen we die vergelijken met de brontekst waaruit de vertaling is gemaakt? De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van computationele tekstanalyse bieden geheel nieuwe mogelijkheden om deze vragen te benaderen. Mathias Coeckelbergs doet vanaf 1 juli 2021 op dit gebied onderzoek bij het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) waar hij als CLARIAH Research Fellow werkzaam zal zijn. Zijn onderzoek richt zich op de oude Syrische vertaling van de Bijbel uit de 2e eeuw n. Chr., de Peshitta.

Vertalen via algoritmes

Al eeuwenlang hebben geleerden zich beziggehouden met deze oude bijbelvertaling, maar dat is dan vaak vanuit een grammaticale invalshoek (b.v. hoe worden bepaalde woordgroepen of werkwoordsvormen weergegeven in het Syrisch) of vanuit een literaire of theologische invalshoek (was de Syrische vertaler een jood of een christen? Wat was zijn houding ten opzichte van de tekst?). Nieuwe technieken bieden echter de mogelijkheid om vooropgezette categorieën, die ingegeven zijn door de bestaande grammatica’s of andere naslagwerken te vermijden, en patronen te bestuderen die de computer zelf ontdekt door de toepassing van allerlei algoritmes gebaseerd op ruwe tekstuele data, aangevuld met annotaties. Dit levert vaak zeer verrassende ontdekkingen op en brengt vaak ook blinde vlekken in het onderzoek aan het licht.

Gebruik nieuwe software

Coeckelbergs zal voor zijn onderzoek gebruik maken van het in CLARIAH ontwikkelde Colibri Core dat ontwikkeld is door Maarten van Gompel. Dit programma is bij uitstek geschikt om allerlei patronen op te sporen rond de kwantificatie van context die bekend zijn onder termen als n-gram, skipgram en flexgram. Hij zal in zijn project nauw samenwerken met VU-hoogleraar Wido van Peursen en Constantijn Sikkel. Zijn werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van CLARIAH.